Godt bondevett – en nettside om psykisk helse i landbruket

Hvilke grep kan gjøre en forskjell i hverdagen? Hva gjør jeg dersom jeg kjenner noen som sliter? Hvilke ressurser finnes i hjelpeapparatet?

GODE HVERDAGSRÅD

Livet er ingen rett linje. Ekspertene mener at omlag halvparten av oss vil støte på psykiske utfordringer én eller flere ganger i livet. Hva er med på å bygge styrke, slik at du kan takle belastningene som kommer i vanskelige situasjoner?

Klikk her for å lese rådene


TRENGER DU HJELP?

Både i helsevesenet, frivillige organisasjoner og i landbruket finnes det ressurser som kan hjelpe når en selv eller noen man kjenner står i en krevende situasjon.

Klikk her for å lese om hjelpetilbudene


ER DU BEKYMRET FOR NOEN?

Når man som familiemedlem, venn eller hjelper i nettverket oppdager at noen sliter, kan man være med på å gjøre en forskjell. Det kreves mot for å stille spørsmålet om hvordan noen har det, i alle fall når man er bekymret for svaret. Men det gjør ikke hjelpen mindre viktig.

Klikk her for å lese om hvordan du kan hjelpe

 

Det handler om å dele det gode bondevettet!

Norges Bondelag sin nettside om psykisk helse i landbruket er utviklet i samarbeid med Mental Helse Ungdom, Norsk Landbruksrådgivning, Norsk Bonde -og Småbrukarlag, Norsk Landbrukssamvirke, Norges Bygdeungdomslag, Nortura og Ruralis. Nettstedet er finansiert ved hjelp av sentrale bygdeutviklingsmidler og Extrastiftelsen. Gjennom nettstedet vil vi øke oppmerksomheten og bevisstheten omkring hva som kan være med på å gjøre en forskjell i vår hverdag som bønder.

godtbondevett.no

Relatert informasjon (ekstern)