Henrik Frisell er første norske finansdirektør i global FN-gruppe

(23.01.23) Henrik Frisell er første norske finansdirektør som trer inn i prestisjefylt FN-fora for samarbeid om bærekraftsmålene. UN Global Compacts CFO-koalisjon for bærekraftsmålene jobber for å akselerere bedriftsinvesteringer mot målene. Nortura er stolte over å ha den første norske representanten i denne anerkjente gruppen.

Henrik Frisell representerer Norges største produsent av egg og kjøtt, Nortura i UN Global Compacts CFO-koalisjon for bærekraftsmålene.

Globalt anslår Verdensbanken at selskaper bruker nesten 17,5 billioner dollar årlig på generelle bedriftsinvesteringer, hvorav halvparten er rettet mot fremvoksende markeder. Målet til FNs CFO-koalisjon er å skalere opp mengden bærekraftige investeringer vesentlig, samtidig som det skapes et globalt marked for nye bærekraftige finansinstrumenter, inkludert SDG-obligasjoner. Henrik Frisell ble med i gruppen bestående av 70 globale finansdirektører i desember 2022.

– Vi er glade for å kunne ønske Frisell og Nortura velkommen til UN Global Compacts CFO-koalisjon for bærekraftsmålene. Nortura setter herved et tydelig eksempel for andre selskaper på viktigheten av å kanalisere investeringer og skape finansielle instrumenter som støtter opp om den bærekraftige agendaen. Det var også veldig viktig for oss å ha mat- og landbrukssektoren representert i gruppen, og vi ser frem til arbeidet fremover, sier administrerende direktør i UN Global Compact Norge, Kim Gabrielli.

Henrik Frisell har lang og bred erfaring innen økonomi og finans. Han har også bakgrunn fra strategisk og kommersiell utvikling hos Ringnes, Circle K og PwC.

– Det er en ære og en flott mulighet å bli bedt om å bidra i FNs CFO koalisjon for bærekraftsmålene. Finans har en enorm transformativ kraft, og jeg ser spesielt frem til å utforske skjæringspunktet mellom mat og finans. Gjennom denne koalisjonen ønsker vi å finne kreative måter å låse opp kapital på og drive investeringer mot bærekraftsmålene. Fremtidens næringsliv er bærekraftig, sier Frisell.

Se mer på www.nortura.no.