Hold katter og fugler ute av driftsbygningen

(22.03.24) Grunnet økning i antallet påviste tilfeller av Salmonella blant katter er det viktig å beskytte husdyra mot potensiell smitte og sjukdom.

Illustrasjonsbilde fra kufjøs. Foto: Nortura/ Håkon Sand

Salmonella (Typhimurium) smitten stammer sannsynligvis fra ville fugler. Gjør derfor tiltak for å forhindre at katter, hunder eller ville fugler har tilgang på husdyrrommet, fôr eller vannkilde. Salmonella kan også føre til sykdom hos mennesker.

Salmonella er forholdsvis vanlig blant ville fugler og kan overføres til husdyrene direkte, eller indirekte via hunder og katter. Smitten kan også spres indirekte gjennom forurensing av fôr eller vann. Normalt ses det en smittetopp hos villfuglbestanden sen vinter og tidlig vår, med en påfølgende topp hos katter. 

Mattilsynet skriver i en pressemelding at de oppfordrer nå bønder til å ta ekstra forholdsregler og passe på at katter, ville fugler og hunder ikke har tilgang til fjøset og fôrlageret. Gårdskatten og -hunden kan være smittebærere, og det er derfor viktig å sikre at disse ikke får ha direkte og indirekte kontakt med matproduserende dyr på gården. Det samme gjelder småfuglene.

Vanlige symptomer hos dyr er (blodig) diare, redusert allmenntilstand, høy feber, men det kan også være friske smittebærere som skiller ut bakterien uten å vise tegn til sjukdom. 

Salmonella er en liste 2-sjukdom og ved mistanke skal Mattilsynet varsles.

Se også: 

Relatert informasjon (ekstern)