Hvor skal andelsinnskuddet føres i skattemelding og næringsoppgave?

(25.03.22) Vi får en del spørsmål om hvordan og hvor den individualiserte egenkapitalen og andelskapitalen i Nortura skal føres i egen skattemelding og næringsoppgave.

Beløpet på kr 12.000 som er innbetalt i nytt andelsinnskudd, avsetningen på din medlemskapitalkonto og frivillig tilleggsandelsinnskudd, skal ikke tas med på din skattemelding. Beløpene går inn som en del av Norturas egenkapital.

Andelsinnskuddet på kr 12.000, samt frivillig tilleggsandelsinnskudd kan føres i post 1829 i Næringsoppgave 1. For de som bruker Næringsoppgave 2 (bl.a AS) kan beløpene føres i post 1350 for regnskapsmessig behandling i balansen.

Avsetning på medlemskapitalkontoen skal ikke føres på næringsoppgaven som en inntekt. Beløpet utbetales etter en rullering på 7 år, og vil da komme som inntekt som må tas med som skattepliktig inntekt i utbetalingsåret.

Skatteregler for tilbakebetalt andelsinnskudd og medlemskapitalkonto

Tilbakebetalt andelsinnskudd, skal være tilbakebetaling av tidligere års innbetaling -> ikke skattepliktig inntekt.

Tilbakebetaling av medlemskapitalkonto, dette er næringsinntekt for næringsdrivende for produsenter/kapitalinntekt for produsenter som ikke driver næring mer -> skattepliktig inntekt.

Utbetaling av renter er skattepliktig som utbytte. Se beskrivelse ovenfor for fritaksmetoden og for aksjonærmodellen avhengig av om du er et AS, DA, enkeltmannsforetak eller person.

Merverdiavgift (MVA)

Tilbakebetaling av medlemskapital avregnes med merverdiavgift. Dette er basert på at grunnlaget for utbetalingen er basert om samhandlingen produsentene har hatt med Nortura SA i det året medlemskapitalen ble avsatt. Det har ingen betydning om mottaker er næringsdrivende eller ikke i utbetalingsåret for at vi skal ha MVA på avregningen.

For tilbakebetaling av andelskapital og frivillig andelskapital vil dette være uten merverdiavgift, da det er ren tilbakebetaling av tidligere innbetaling. Det samme gjelder renter som er unntatt merverdiavgift.

For deg som ikke er aktiv mer?

For deg som ikke er næringsdrivende mer skal utbetalt medlemskapital beskattes som skatteplikt kapitalinntekt. Renter skal beskattes som skattepliktig utbytte via aksjonærmodellen. Se ytterligere beskrivelse under avsnittet Medlemskapital på Egenkapital i Nortura SA.

 

Egenkapital i Nortura SA

Egenkapitalen skal bidra til å sikre Nortura som en sterk aktør i matmarkedet, både som salgskanal med Norges sterkeste merkevarer – og som markedsregulator. Nortura er den eneste aktøren i denne varekjeden som har som hovedmål å sikre best mulig lønnsomhet for bonden.

Se mer om Egenkapital i Nortura SA

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)