I 2022 reddet Nortura i overkant av 25 000 poser med mat

(13.04.23) Gjennom samarbeidet med To Good To Go reddet Nortura og forbrukerne til sammen 25 631 poser med overskuddsmat i 2022.

Too Good To Go ved Nortura Sarpsborg

Nortura har forpliktet seg til å halvere matsvinnet innen 2030, gjennom myndighetenes tilslutningserklæring.

– Samarbeidet med Too Good To Go hjelper oss med å få avsetning på produkter som vi ikke får avsetning på i andre kanaler. Da vil maten komme flere til gode, og vi unngår å måtte kaste mat, sier Tarjei Bjørnhaug, prosess- og analysesjef i Nortura.

19 212 av måltidsposene er reddet hos Nortura Sarpsborg, Norges største påleggsfabrikk. 6 087 poser er reddet hos Nortura Tønsberg og resten hos Nortura Forus og Nortura Egersund.

Nortura har tjenesten fra Too Good To Go på enkelte anlegg som ligger sentralt plassert ved store byer. Selskapet legger ut varer i appen dersom det har skjedd feil med emballering og eller merking, slik at produktene ikke kan selges i butikk.

– Etterspørselen i lokalmiljøet er høy, posene blir ikke liggende lenge før de blir solgt i appen. Særlig ved fabrikken vår i Sarpsborg har vi mange faste kunder som kommer innom flere ganger i uken for å hente matposene våre som er solgt gjennom appen til Too Good To Go, sier Bjørnhaug.

Slik jobber Nortura for å redusere matsvinn

Norturas matsvinnsandel sett opp mot produsert mengde ligger i dag på ca. 0,6%.

Nortura deltar aktivt i ulike næringssamarbeid for å få ned matsvinnet også i andre deler av verdikjeden, og gjennomfører hvert år en rekke tiltak for å oppnå dette. Det inkluderer blant annet satsing på ny teknologi for å forbedre produkters holdbarhet, bedre produktmerking ut til forbruker, bedre lukkemekanismer, og ikke minst samarbeid med kundene for å sikre produksjon i tråd med etterspørsel.

Nortura har samarbeidet med Too Good To Go i fem år, og fornyet avtalen i 2022. I tillegg til Too Good To Go har Nortura også et samarbeid med Matsentralen over hele landet.

– Nortura har satt seg ambisiøse mål, og vi er glade for at vi i Too Good To Go er en del av innsatsen deres for å redusere matsvinn. Hvis vi skal vinne kampen for å redde mer mat, må det reddes mat overalt – og da er de store aktørenes bidrag kjempeviktig, sier daglig leder i Too Good To Go, Johan Ingemarsson.

Nortura rapporterer årlig matsvinnet vårt til NORSUS, Norsk institutt for bærekraftsforskning. NORSUS definerer matsvinn som nyttbare deler av mat, produsert for mennesker, som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter slaktes eller høstes.

Ambisiøse klimamål

Nortura har gjennom matbransjens avtale med Regjeringen forpliktet seg til å halvere matsvinnet i sin produksjon innen 2030, i tråd med FNs bærekraftsmål og EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi.

– Nortura har valgt å gå lenger enn vår forpliktelse overfor regjeringen og vil redusere matsvinnet med 80 prosent innen 2030. Det handler ikke bare om å mat som går ut på dato, vi har over mange år arbeidet med å redusere svinn fra produksjonsprosessene våre og vil forbedre presisjon og planlegging ytterligere fremover slik at minst mulig går til spille, sier Cecilie Arnesen Hultmann, bærekraftsansvarlig i Nortura.

Nortura skal gå foran for å utvikle en bærekraftig matindustri basert på sirkulærøkonomiske idealer, samtidig som skal bidra til klimasmart gårdsproduksjon.

Se mer i pressemelding fra Nortura