Ikke glem tilbakeholdelsesfristene!

(Oppdatert 20.12.20) Dyr som er behandlet med legemidler kan ikke sendes til slakt før tilbakeholdelsestiden til legemiddelet er utløpet. Tilbakeholdelsestiden fastsettes av veterinær som har skrevet ut behandlingen.

Av: Ingrid Melkild, fagsjef mattrygghet Nortura, tryggmat og dyrevelferd

I forbindelse med beitesesongen brukes det enkelte parasittpreparater med svært lange tilbakeholdelsestider – noe som krever særlig bevissthet for å sikre at dyr ikke sendes til slakt før tilbakeholdelsestiden er utløpt. Dersom dyr slaktes før tilbakeholdelsestiden er utløpt, vil dyret bli kassert av Mattilsynet.

Oppfordring

Vi oppfordrer alle som har besetninger der det er brukt preparater med lange tilbakeholdelsestider, til å ta en ekstra sjekk på at tilbakeholdelsestiden er utløpt før innsending av slaktedyr. Samtidig vil vi understreke at det alltid er viktig å ha kontroll med tilbakeholdelsestider, både ved korte og lange frister – med andre ord: sjekk av tilbakeholdelsesfrister skal være en rutine som alle kjøttprodusenter skal gjennomføre hver eneste gang dyr sendes til slakt.

Viktig for småfe

Informasjon om legemiddelbruk er en del av matkjedeinformasjonen (MKI) som slakteriet skal motta før slakting. Det er dyreeiers ansvar å skaffe informasjonen. Informasjonen vil være tilgjengelig for slakteriet dersom alle behandlinger utført av veterinær rapporteres i Dyrehelseportalen og alle egenbehandlinger med reseptpliktige legemidler rapporteres i Dyrehelseportalen eller aktuell husdyrkontroll.

Småfe (og gris) blir ikke innmeldt på individnivå, og det mangler ofte individopplysninger på behandlingene i Dyrehelseportalen. I disse tilfellene vil det kun foreligge informasjon om at besetningen har brukt et preparat hvor tilbakeholdelsestiden ikke er utløpt. Det er derfor svært viktig at dyreeier har god styring med at det ikke er noen av de behandlede individene som sendes til slakt. At dette er på plass er en forutsetning når du som dyreeier svarer på og signer under spørsmålet om medisinbruk på kjøreseddelen.

 

Oppsummert

  • Dyr som er behandlet med legemidler kan ikke sendes til slakt før tilbakeholdelsestiden for legemiddelet er utløpt
  • Dyr som slaktes før tilbakeholdelsestiden er utløpt kasseres av Mattilsynet
  • Du må gjøre en sjekk av tilbakeholdelsestider hver gang du sender dyr til slakt


Relevante artikler:

Egenerklæring og opplysningskrav på kjøreseddelen

Dette er Matkjedeinformasjon (MKI)

Veileder transportdyktighet
(inneholder Mattilsynets Veileder om transportegnethet og skille mellom dyr under transport)