Ivar vil ha sterkere satsing på slakteavfall

(15.06.23) Fra orkesterplass i havbruksnæringa har Ivar Strand sett lakseoppdrettere skape store verdier av rest- og biprodukter. Som nytt styremedlem i Nortura SA, vil han ha en sterkere satsing på slakteavfall.

Bonde med arbeidsdress sitter på huk og "kommuniserer" med ei ku som er ute på beite.

– Det handler om å gjøre kaka størst mulig, både for Nortura og for oss bøndene som eier selskapet. Vi har en stor mulighet når det kommer til restprodukter og biprodukter. Når vi slakter ei ku er det bare 30-40 prosent som blir til ferdig produkt i butikk. Resten av dyret, hodet, innmaten, blodet, beina, det har potensiale til å bli en langt større verdi for oss, sier Ivar Strand.

– Jeg tror at om 5-10 år så er datterselskapene våre mer verdt enn morselskapet, legger han til.

 

Bonde som investerer i havbruket

Ivar Strand (41) er ny topptillitsvalgt i konsernstyret i Nortura. Til daglig er han er gårdbruker og driver familiegården Kleiv mellom på Snåsa i Trøndelag. Her driver han 1300 dekar jord, produserer melk på 660 tonn kvote, og leverer storfe til Nortura. Ved siden arbeidet på gården eier han også et investeringsselskap.

– ­Strategien vår har vært å investere i ideer som løser vekstutfordringer i havbruksnæringa, for eksempel programvare og resirkulering av utstyr, forteller Strand.

Han ser to matproduserende næringer som har mye å lære av hverandre.

– Jeg tror at vi i landbruket kan lære av gründermentaliteten fra havbruket, og de korte beslutningsveiene. Det er noe jeg vil ta med meg inn i konsernstyret i Nortura, sier Strand.

Grønnruss og siviløkonom

Ivar har gått den trønderske grunnutdanninga for bonde på Mære Landbruksskole. Deretter tok han turen til hovedstaden og utdannet seg som siviløkonom på BI Sandvika. I ettertid har han både jobbet i bank og 10 år i investeringsselskapet Kverva, eid av SalMar-gründer Gustav Witzøe.

Når det kommer til vervet i Nortura, har han ikke gått den typiske tillitsvalgtstigen, som gjerne starter i en krets og videre via regionutvalg.

– Jeg har aldri vært spesielt engasjert på lokalt plan. Men så fikk jeg en telefon fra Borgny (Grande) i valgkomiteen, og syntes det hørtes veldig artig ut.

Han mener at tida er inne for at han skal prioritere felleskapet.

– Jeg ønsker å engasjere meg i Nortura fordi jeg vil være med å utvikle samvirket vårt og gjøre selskapet forberedt på å møte framtida. Det er det som motiverer, sier Strand.

«Hver dag er en arbeidsdag»

Ivar er femte generasjon på Kleiv mellom, og sammen med kona Rakel er sjette generasjon sikret, med tre unger i alderen 6-12 år.

Selve gården har fulgt med utviklinga i tida. Fra båsfjøs på slutten av 60-tallet, løsdrift med melkegrav rundt 2000, melkerobot i 2012, og kjøp av en ekstra landbrukseiendom og nydyrking av 400 dekar jord.

Og ganske nylig et påbygg for melkekua og en ny modell VMS fra DeLaval.

– Akkurat nå har vi dimensjonert for 70 årskyr slik at vi skal klare oss med én melkerobot. Men jeg har allerede tegningene klare for et nytt fjøs, røper Ivar.

På papiret har Ivar kun vært bonde siden januar 2018. Men i praksis har han vært bonde hele livet. For uansett arbeidsplass har det vært en forutsetning at Ivar skulle ha fri for å kjøre våronn og slåttonn hjemme på Snåsa.

– Jeg har ett mantra og det er everyday is a working day (hver dag er en arbeidsdag), sier Strand.