Kvantumstillegg for 2022 avregnet

(01.03.23) Nortura har avregnet kvantumstillegg for 2022 for gris, småfe, storfe og egg. Utbetaling av kvantumstillegget er som ordinær avregning, 12 dager etter avregningsdato, og blir dermed 11. mars for småfe, storfe og gris og 12. mars for egg.

Nortura dyrebil - illastrasjonsbilde til saken

Totalt kvantumstillegg som utbetales fra Nortura i årsoppgjøret er på ca. 60. mill. kr.

Kvantumstillegget for gris blir utbetalt etterskuddsvis tre ganger i året, hver 4. måned. Det skjer med to a konto-utbetalinger gjennom året og et årsoppgjør på nyåret. Ved a konto utbetales tillegget for antall dyr levert så langt i inneværende år. Sats er da basert på årsleveranse foregående år. På årsoppgjøret legges leveransen det aktuelle året til grunn og tidligere utbetalt a konto trekkes fra. 

Kvantumstillegget for egg blir utbetalt a konto på hvert enkelt eggoppgjør og på et eget årsoppgjør på nyåret. Kvantumstillegget for storfe og sau/lam utbetales i årsoppgjøret, en gang pr år.

Spørsmål kan rettes til Nortura Medlemssenter på e-post til medlem@nortura.no