Nortura har nådd myndighetenes mål om halvering av matsvinn

(02.05.23) Åtte år før fristen har Nortura nådd målet i Bransjeavtalen om matsvinn, og redusert matsvinnet med over 50 prosent. Det kommer frem av Norturas bærekraftrapport for 2022.

Påleggsproduksjon ved Nortura Sarpsborg. Foto: Pål Engh, Nortura

I 2017 inngikk Nortura og en rekke andre bedrifter fra matbransjen, en samarbeidsavtale med myndighetene gjennom Tilslutningserklæringen i Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn. Med det forpliktet Nortura seg til å halvere matsvinnet i virksomheten med 50 prosent innen 2030. Nortura har siden den gang redusert matsvinnet årlig, og oppnådde i 2022 en reduksjon på 52 prosent sammenlignet med 2017. Matsvinnet i 2022 utgjorde 0,54 prosent av Norturas totale matproduksjon.

Matvett, som er mat- og serveringsbransjens selskap for å forebygge og redusere matsvinn, håper Norturas resultater kan være til inspirasjon for andre.

– Vi anerkjenner det arbeidet Nortura har gjort og gratulerer med svært gode resultater. Nortura har jobbet aktivt med bransjeavtalen i mange år og er et godt forbilde for andre aktører, og vi håper Norturas gode resultater vil motivere flere virksomheter til å slutte opp om Bransjeavtalen. Matsvinn er et stort samfunnsproblem og skal vi få bukt med problemet krever det en systematisk tilnærming, sier Anne-Grete Haugen, som er daglig leder i Matvett.

Sikter mot nytt mål

– Vi er stolte over resultatene vi har oppnådd så langt, og ikke minst motiverte til å redusere matsvinnet ytterligere i årene som kommer. Vi har valgt å gå lenger enn forpliktelsen med myndighetene, og jobber mot målet om å redusere matsvinnet vårt med hele 80 prosent innen 2030, sier leder for bærekraft i Nortura, Cecilie A. Hultmann, og legger til;

– Matsvinn er et problem både fra et ressurs- og et miljøperspektiv. Det krever store mengder land, vann, energi og arbeidskraft å produsere mat – ressurser som er bortkastet når maten ender i søpla. Ifølge Miljødirektoratet er reduksjon av matsvinn et av de mest effektive klimatiltakene innenfor landbrukssektoren, og vår reduksjon på 1408 tonn i 2022 sammenlignet med 2017, tilsvarer hele 3862 tonn* CO2-ekvivalenter spart.

– Vi snur alle stener

Arbeidet med å redusere matsvinn i Nortura er en kontinuerlig prosess, hvor det jobbes med forbedringer i alle ledd – fra bondens ansvar for god dyrehelse, til renskjæring og råvareutnyttelse på produksjonsanleggene, og videre til produktutvikling, kundesamarbeid, prognosering og logistikk.

– Å jobbe for at minst mulig går til spille, ligger i ryggmargen til oss som jobber med matproduksjon. Parallelt med større investeringer og tiltak, jobber vi hele tiden med kulturbygging og kompetanseheving blant våre ansatte. For eksempel investerer vi i teknologi som gjør at vi kan sette mer presise prognoser, samtidig som vi gjør mindre justeringer som å finpusse teknikken til de ansatte i pølsemakeriet for å redusere antall tarmer som sprekker. Vi snur alle stener, sier Hultmann.

Samarbeid er avgjørende

I Norge i dag beregner man at matsvinnet fordeler seg med ca. 13 prosent fra jordbruk og fiske, ca. 19 prosent fra matindustrien, ca. 20 prosent fra dagligvare- og serveringsmarkedet, mens ca. 48 prosent av matsvinnet skjer hjemme i husholdningene. Nortura deltar aktivt i ulike næringssamarbeid for å få ned matsvinnet også i andre deler av verdikjeden.

– Vi går snart i gang med et prosjekt for å se på matsvinn av våre produkter ute hos forbruker, og sitter allerede i flere samarbeid der vi blant annet ser på ny teknologi for å forbedre produkters holdbarhet og bedre produktmerkingen. Når vi sitter igjen med overskuddsprodukter, er Matsentralen og Too Good To Go viktige samarbeidspartnere, forteller Hultmann.

Nortura deltar aktivt i FN initiativet Global Compact, og har dermed forpliktet seg til ti prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet. Administrerende direktør i UN Global Compact Norge, Kim Gabrielli, understreker viktigheten av samarbeid mellom det offentlige og private.

– Her har Nortura gjort en solid innsats, og det er bra at de nå setter enda høyere ambisjoner om matsvinn. 450 000 tonn mat kastes i Norge årlig, så det er stort potensial for kutt i hele verdikjeden. Dette viser også viktigheten av privat-offentlige samarbeid, som bransjeavtalen mellom myndighetene og næringslivet er ett eksempel på, sier Gabrielli.

*beregninger fra NORSUS for matindustrien.