Nortura inviterer til dialogmøte 25. oktober: Kjøtt og klima - en motsetning?

(10.10.23) Er norsk husdyrproduksjon en klimaversting, eller kan kua bli en del av løsningen på klimautfordringene?

I Norturas fjerde dialogmøte om bærekraft og matproduksjon, vil vi for første gang presentere utslippstall for egg og kjøtt i Norge.

I tillegg vil vi presentere ulike løsninger for å kutte utslippet fra vår produksjon.

Til slutt samler vi et bredt ekspertpanel til dialog;

  • Hva er samfunnets forventninger til Nortura?
  • Og hvor går veien videre?
  • Er kjøtt og klima en motsetning, med kjøttkutt som beste løsning?

Dialogmøtet er på Mesh Youngstorget atrium, Møllergata 6, Oslo, 25. oktober, kl. 09.00-11.00. 

Påmelding og mer informasjon her.

Møtene blir tatt opptak av og lagt ut i ettertid. Du kan se tidligere dialogmøter her.