Nortura og TINE med samarbeidsavtale om fagrådgiving for storfekjøtt

(15.04.14, endret 20.04.14) Fagrådgivingen er en av flere viktige medlemsfordeler ved å være samvirkebonde i Nortura og TINE. Som eiere og investorer i store konsern i norsk fastlandsindustri, stiller bøndene klare krav om at vi hele tiden skal jobbe best mulig for å fremme lønnsomheten deres, både i primærproduksjonen og resten av verdikjeden, sier Hans Thorn Wittussen, konserndirektør i Nortura.

Nylig inngikk Nortura og TINE en avtale om å samarbeide om fagrådgiving for bønder som etablerer eller utvider storfekjøttproduksjonen. 

- Med denne avtalen samordner vi kompetansen slik at kjøttprodusentene får best mulige tjenester ved oppstart eller utvidelse av produksjonen. Dette betyr at vi i tillegg til Norturas egne fagrådgivere også kjøper spisskompetanse fra TINEs rådgiving, sier Hans Thorn Wittussen.

TINE stiller med fem rådgivere som skal gjennomføre økonomi- og driftsplanrådgiving i en planlegging og oppstartsfase. Tjenesten skal være landsdekkende. Vi er veldig godt fornøyd med at vi har fått en slik avtale på plass og ser frem til et godt samarbeid med Nortura, sier Harald Volden fagsjef i TINE rådgiving. 

Rådgivingen på gårdene vil ta utgangspunkt i brukets ressurser og vil være tilpasset mulighetene og begrensningene på hver gård. Dette er naturlig fordi produksjonsbetingelsene og ressursene er ulike når det gjelder areal, dyrkingsforhold, beiteressurser, bygninger og andre forhold, forteller Asgeir Svendsen, faglig ansvarlig for storfe i Nortura.

- Gjennom dette samarbeidet styrker vi storfekjøttprodusentenes forutsetninger for mest mulig vellykket drift og økonomiske resultat. I tillegg ønsker vi også å styrke kommunikasjon og samhandling om rådgiving også på andre områder, sier Svendsen.

Hans Thorn Wittussen konserndirektør Råvare og Medlem i Nortura og Harald Volden fagsjef i TINE rådgiving.
Hans Thorn Wittussen, konserndirektør for råvare og medlem i Nortura og Johnny Ødegård, direktør for rådgiving og medlem i TINE signerte nylig en samarbeidsavtale for fagrådgiving for storfekjøttproduksjon.