Norturas nye styreleder:

– Bøndene må tenke som industrieiere

(05.06.2024) – Vi må se på Nortura som en forlengelse av gårdene våre og agere som de industrieierne vi er. Uten et sterkt Nortura er investeringen på hjemmebane ikke noe verdt, sier styreleder Johan Narum.

Bilde av styreleder Johan Narum i Nortura. Han er kledd i grå arbeidsdress med Norturas logo, står inne i eggpakkeriet på gården sin. I bakgrunn ser vi et stativ med rugegg.

Johan Narum (56) er ny styreleder i Nortura. Gårdbrukeren fra Kolbu i Østre Toten gjør nå comeback som topptillitsvalgt i Bondens eget selskap, etter fire års opphold fra Norturastyret. På vegne av 16000 norske bønder skal han, og resten av konsernstyret, bidra til å sikre veien videre for samvirkeselskapet.

Den første tida etter årsmøtet i april har han brukt til å komme seg ajour med resten av styret, og til å danne seg et bilde av den økonomiske situasjonen i selskapet. I tillegg har han satt av tid til møter med landbruksorganisasjoner og faglag.

Det er nettopp en solid økonomisk bakgrunn som autorisert regnskapsfører og økonomisk rådgiver, som igjen gjorde Johan aktuell for konsernstyret. Med god støtte av kona Gunnlaug til å løse kabalen i drifta, kjenner Johan seg trygg til å ta på seg vervet.

– Jeg er av den oppfatning at når du får nye muligheter, så må du ta tak med begge hender, sier Narum.

 

Fra melk til rugeegg

Å ta mulighetene når de kommer, har Narum også levd etter i drifta hjemme på Torgunrud. Gården han tok over i 1992 var et melkebruk med 130 tonn kvote, som hadde behov for oppgraderinger. Etter nøye vurderinger ble melkeproduksjonen senere avviklet og i 2000 ble kufjøset bygget om til slaktekyllingproduksjon. I 2005 ga konsesjonsøkninger rom for et tilbygg og utvidelse av produksjonen.

Da det noen år senere var mangel på rugeegg, fikk Narum spørsmål om han ville starte med en rugeeggproduksjon. Men det ombygde kufjøset var for lite, og lite egnet. Svaret ble et nytt hus på 1760 kvadratmeter, inkludert eggpakkeri og kjølerom. Og det gamle kylling/kufjøset ble konvertert til å romme en oppalsproduksjon.

Narum produserer nå egg og foreldredyr til kyllinger som skal ut til Norturas slaktekyllingprodusenter.

Må tenke som industrieiere

Som ny styreleder tar Narum en forretningsmessig tilnærming til rollen. Økonomen vil holde sine øyne på forretningene, og styre stødig etter formålsparagrafen som sier at Nortura skal sikre bonden best mulig pris på kort og lang sikt.

– Vi er nødt til å lykkes med pågående effektiviseringstiltak, blant annet en mer effektiv industristruktur, for å være konkurransedyktige overfor eksisterende og nye kunder, og eierne våre. Dette er vår største utfordring, sier Narum.

Den nye styrelederen poengterer hvor viktig det er at bøndene som eier Nortura ser på seg selv som nettopp eiere. Og ønsker å styrke dette i sitt arbeid.

– Nortura gir oss en viktig markedsadgang. Dette er det viktigste verktøyet i gårdsdrifta vår. Vi har alle gjort store investeringer på gårdsnivå, som ikke er verdt noe hvis vi ikke får solgt produktene våre, sier Narum

– Vi må bli flinkere til å se på Nortura som en forlengelse av produksjonen vi har på egen gård, legger han til.