Nye Nortura Tønsberg er landets største svine-anlegg

(18.11.23) Etter flere år med utbygging og oppgradering kunne Nortura Tønsberg endelig åpne det som er Norges største industrielle satsing på svin. Det nye anlegget har kapasitet til å håndtere tre ganger mer volum enn før – samtidig er det blitt ett av Norges mest moderne kjøttforedlings-anlegg.

Styreleder Jan Erik Fløtre ved den offisielle åpningen av nye Nortura Tønsberg. Foto: Pål Engh, Nortura

Dette supermoderne kjøttforedlingsanlegget er like viktig for alle våre 17 000 eiere i Nortura, sa styreleder Jan Erik Fløtre da han klipte snora for nye Nortura Tønsberg. Foto: Pål Engh, Nortura

Med høytidelig åpning med både konsernsjef og styreleder til stede kunne ledelse og prosjektledelse fredag 17. november stolt vise frem de nye lokalene, som fra nå blir et hovedanlegg for svineprodukter i Norge.

Ny skjæreavdeling går i full drift ved årsskiftet 2024, og vil ha kapasitet til å produsere om lag 1,2 Mill kilo pr uke eller også 230 tonn pr dag.

– En ny og utvidet skjæreavdeling er betydelig oppgradert med ny og banebrytende teknologi for både skjæring og pakking. Ny teknologi gjør at vi kan utnytte svineråstoffet på en langt bedre måte og øke effektiviteten i skjæring og pakking betraktelig. Ved å samle volum på skjæring gris får Nortura bedre kontroll på varestrømmen, og oppnår mindre kompleksitet og større fleksibilitet i produksjonen, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Anlegget skal ta imot svin fra langt større områder enn før – og får leveranser fra sør, vest, øst og Midt-Norge. Dyra slaktes lokalt og transporteres til Tønsberg som helt slakt. Anlegget vil kunne motta opptil 850 000 dyr i året og med det øke skjærevolumet fra 19 til 58 millioner kilo.

Et stort prosjekt i industristrukturomleggingen

Men ny maskinpark og styring, kan Nortura sortere hvert enkelt slakt til riktig kjøttgruppe, slik at man i større grad kan bruke rett dyr til rett volum. På den måten har man ikke bare fått en mer effektiv sortering med mindre svinn, men også identifisert nye muligheter med nye varegrupper. Ved å samle volum er vi blitt mer attraktive som leverandør og har kunnet investere i nye muligheter for Nortura. Mucosa er et slikt produkt, der man nå vasker svinetarm og utvinner stoffet mucosa som er ettertraktet råvare til legemiddelindustrien.

Utbyggingen utgjør en av de største og viktigste fasene i Industristruktur-programmet, som over tid skal modernisere og effektivisere driften i Nortura.

– Dette er en viktig milepæl i Industriutviklingsplanen som vi vedtok for 3 år siden. Nortura er norske bønders sikkerhetsnett for at det skal være mulig å drive lønnsom kjøttproduksjon i hele landet og da er det helt avgjørende at vi klarer å fortsette å utvikle og forbedre industrivirksomheten vår slik at vi styrker konkurransekraften. Dette supermoderne kjøttforedlingsanlegget er like viktig for bønder i Nord-Norge, eller Vestlandet der jeg kommer fra, som for bøndene i denne regionen. Med dette kan vi levere på det kundene og morgendagens forbrukere forventer og ikke minst bidra til en best mulig økonomi for våre 17 000 bønder som eier Nortura, sier styreleder Jan Erik Fløtre.

Nye Nortura Tønsberg består av både nye slakteavdeling og ny skjæreavdeling. Slakteavdelingen ble åpnet i september 2022 og med ferdigstillelsen av ny skjæreavdeling fullføres utbyggingen som ble vedtatt i 2021.

Økt aktivitet og nye arbeidsplasser

Prosjektet har siden sommeren hatt en gradvis uttesting av det nye anlegget.

– Innfasingen har fulgt en detaljert plan der volum og produkter er prognosert fra uke til uke for hele verdikjeden. Dette inkludere mye mer enn å skjære og pakke svin, det skal leveres med presisjon i en hel verdikjede fra bonden til og med våre kunder, internt og eksternt. Vi skal levere Norges aller sterkest merkevarer Gilde, hele veien, fra råvare til ferdige produkter. Det er derfor lagt betydelig vekt på kvalitetssikring i hele verdikjeden for å håndtere endret logistikk med økte volumer og sikre effektivitet i drift, sier Therese Ryan som er prosjektleder.

Omleggingen tilfører anlegget om lag 70 nye arbeidsplasser og er en av Vestfolds største arbeidsplasser, med produksjon av Gilde pølser som en av de mest kjent produktene.

– Nå får vi rett og slett mer å gjøre, og må utvide produksjonstiden med skift som begynner tidligere og slutter senere. Ansatte har gjort en fantastisk jobb i oppkjøringen og vi ser alle frem til en ny hverdag med økt produksjon, sier fabrikksjef Kristian Skjauff.

Bygningsmassen har allerede fått anerkjennelse for fokus på bærekraftige løsninger. Det er gjennomgående fokusert på miljøtiltak som gir stor gevinst, og som gir bedre energigjenvinning fra tekniske anlegg og bedre styring av tekniske anlegg.

Tall og fakta, Nye Tønsberg:

  • 650 ansatte
  • 10600 kvadratmeter
  • Flere dyr og kapasitet til å ta imot omlag 850 000 i året
  • Økt skjærevolum og kapasitet til å håndtere fra 19 til 58 Mill kilo
  • Utvidet driftstid hverdag med skift fra 06-22

Relatert informasjon (ekstern)