Prisløyper engrosprisendringer kjøtt og egg 1. halvår 2024

(30.10.23) Konsernstyret i Nortura fastsatte 2. oktober planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, gris, lam og egg for 1. halvår 2024. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene.

Prisløype storfe:

  • Mandag 1. januar (uke 1): Engrospris opp 0,60 kr/kg
  • Mandag 4. mars (uke 10): Engrospris ned 1,50 kr/kg
  • Mandag 1. april (uke 14): Engrospris opp 2,30 kr/kg

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår på 74,30 kr/kg.

Prisløype gris:

  • Ingen endring i engrospris.

Samlet gir det en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår på 44,90 kr/kg.

Prisløype lam:

  • Mandag 1. januar (uke 1): Engrospris opp 1,60 kr/kg
  • Mandag 27. mai (uke 22): Engrospris opp 4,00 kr/kg 

Samlet gir det en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår på 83,00 kr/kg.

Prisløype egg:

  • Mandag 1. januar (uke 1): Engrospris opp 0,40 kr/kg

Samlet gir det en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår på 25,40 kr/kg.

Prisløype sau:

  • Ingen endring i engrospris.

Prisløype purke:

  • Ingen endring i engrospris.
 

Hvordan blir avregningsprisen

Endringer i omsetningsavgiftgrunntilskudd etc. kommer utenom, også justeringer på grunn av endringer i kostnader eller verdi på hud, skinn, innmat e.l.

Prisløyper

Prisløypene utformes med tanke å oppnå best mulig balanse mellom tilbud og etterspørsel gjennom året, gjennom å flytte slakting fra overskudds- til underskuddsperioder.

God balanse i markedet gir grunnlag for å ta ut en høyere pris. Det å skjære og omsette mest mulig av kjøttet ferskt er dessuten kostnadsbesparende i industrien. Og sist men ikke minst, det er med på å redusere reguleringskostnadene som bonden betaler gjennom omsetningsavgiften.

Se også Veien fra Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris til avregningspris