Registrer deg på Landbrukets Dataflyt

Avregning fra Nortura:

(Sist endret 14.05.18) Nortura har elektronisk avregningsbrev for alle leverandører og medlemmer, avregningsbrevet sendes som e-post. Kun om du har reservert deg mot å få det på e-post vil det sendes i posten. Det er dermed viktig at du registrerer deg i Landbrukets Dataflyt så regnskapsfører får tilgang til dine avregninger.

Over 12000 bønder er med i Landbrukets Dataflyt og Nortura er en av eierne. Du får avregning og faktura automatisk regnskapsført, og dessuten alltid tilgang til oppdaterte regnskapstall.

De aller fleste regnskapsførerne i Norge har nå tilgang til Nortura sine avregninger elektronisk via "Dataflyt i landbruket". Dermed er det ikke lenger behov for avregningsbrev på papir som regnskapsbilag. Regnskapsfører får avregningen ferdig kontert i regnskapet.

Om du ikke har tatt dette i bruk må du registrere deg i samtykkeregisteret på landbruketsdataflyt.com for at regnskapsføreren skal få tilgang til dine avregninger elektronisk.

Alternativt kan du skrive ut bilaget selv. Snakk med din regnskapsfører, eller les på landbruketsdataflyt.com hvis du trenger mer informasjon.

Avregning i posten

For de som ønsker å motta avregningsbrevet fra Nortura som brevpost er det mulig, men vi må da ha beskjed om det, kontakt medlemssenteret for avtale.

 

Brukerstøtte

Kontakt følgende ved spørsmål angående:

  • pålogging med BankId; kontakt din bank.
  • pålogging med Produsentregisteret; kontakt Produsentregisteret på post@prodreg.no eller på telefon 22 05 47 30.
  • avtaleverk, registrering eller om Dataflyt-løsningen; kontakt Landbrukets Dataflyt SA på brukerstotte@landbruketsdataflyt.no. De kan ringe deg opp. Oppgi evt. telefonnummer.
  • bruk av fagsystem eller programvare som er tilknyttet Dataflyt; kontakt din fagsystem- eller programvareleverandør (Duett eller Agrodata).

 

Relatert informasjon (ekstern)