Samlet næring for kjøtt og melk med lavere klimaavtrykk

(03.07.23) En samlet næring arbeider for å få norsk landbruk enda mer klimavennlig og konkurransedyktig. Nortura har pågående forsøk med fôring av NRF okser på Mære Landbruksskole, Tine har forsøk i melkeproduksjon, og Geno tar lavere metan utslipp med i avlsmål.

Skåler i Tine "Fremtidsmelk" på Kjos gård

Landbruksminister Sandra Borch besøkte nylig på Kjos gård på Jessheim, og de tre organisasjonen fikk si litt om sine pågående klimaprosjekt og mål. Anledningen var at Tine lanserte «Fremtidsmelk». Melken er produsert med lavere metanutslipp på forsøksgården.

På Kjos gård på Jessheim

– Både Nortura sitt forsøk på Mære landbruksskole med sluttfôring av NRF-okser og Kjos gård med melkeproduksjon bruker tilsetningsstoffet Bovaer, som har 3-NOP virksomt stoff. Det er en fordel at samme stoff testes på både melk og kjøttproduksjon begge produksjoner, sier Bengt Egil Elve, spesialrådgiver på storfe i Nortura.

Mange melkebruk produserer både melk og kjøtt på okser. Skulle forsøkene lykkes, og metan-hemmer innføres som en mulighet, så er det mulig å bruke samme tilsetning til både melkekyr og okser.

– Geno har beregnet at metanutslipp har en arvegrad på 0,22. Det vil si at det er mulig å avle mot lavere utslipp. Hvor stor lang tid det vil ta er avhengig av hvor sterkt metanutslipp skal vektes i forhold til andre avlsmål, sier Elve.

Bengt Egil Elve, landbruks og matministeren og Elisabeth Kluften

Spesialrådgiver Elisabeth Kluften (t.h.) fra Nortura var også med på Kjos gård sammen ministeren, Bengt Egil Elve og representantene fra Tine og Geno.

Forsøksprosjektet på Mære

Landbruksministeren fikk i mai æren av å lansere forsøksprosjektet på Mære Landbruksskole som kan bidra til å løse landbrukets største klimautfordring: nemlig utslipp av metan fra storfe.

Prosjektet er helt unik. Det er første gang man gjennomfører forsøk med metanhemmere til kjøttproduserende dyr i Norge. Tilsvarende prosjekter i utlandet har vist en betydelig nedgang i metanproduksjon hos okser. Dette prosjektet kan du lese mer om på Nortura sin nettside.

Ministeren uttrykte stor interesse og forventinger til både forsøket vi har på Mære og Tine sitt pågående forsøk på melk.

I kalvebingen

Greenfeeder

Dyrene får kraftfôret dosert litt sakte slik at de blir stående en stund i automaten. Det er en vifte som suger opp utåndingsluften, og luften blir analysert for metannivå.

Bildet viser greenfeeder, som måler metan
Bildet viser greenfeeder, som måler metan