Slakteweb i ny drakt på Min side

(26.04.24) I løpet av våren har Min side med Mine leveranser, eller «slakteweb» som fortsatt brukes av de fleste, kommet i ny drakt og med flere nye muligheter.

Aller først ut, tidlig i mars, var nye funksjoner i løsningen tilgjengelig for svineprodusentene, så kom de andre dyreslagene etter.

Du kan nå se historiske data på dine leveranser, gjennomsnitt vekt, klasse og fett, kjøttprosent på gris, samt hvor du ligger på skalaen for optimal, eller anbefalt vekt. For storfe er det gjennomsnitt klasse og fett på leveranse av kategoriene ungokse, kvige og kalv, og en oversikt på andelen kvalitetstilskudd og fordelingen mellom gruppene for tilskuddssatser. Og gjennomsnitt vekt på leveransen opp mot forrige leveranse.

Visning fra Min side
En visning fra Mine leveranser (slakteweb) storfe på Min side

– Disse funksjonene var etterspurt blant produsentene, og vi er glade for å ha fått dette på plass inne på Mine leveranser, sier Ellen Anette Slettmo, prosesseier i Forretningsutvikling og digitalisering i Nortura Medlem.

– Vi ser det også på tilbakemeldingene på Norturafamilien, facebookgruppen for Norturaeiere, at dette var etterlengtet og positivt.

Kommentarfelt på livdyrordrer

En veldig nyttig funksjon i dialogen, som nylig har nylig kommet, er kommentarfelt på livdyrordrer på Min side, altså ved kjøp og salg av livdyr. At en nå kan legge inn kommentarer direkte i løsningen gir oss bedre historikk og samtidig spart tid på ekstra dialog mellom livdyrformidler og produsent. Og spart tid gir oss muligheten for enda bedre service på livdyrformidling.

Så vi ønsker sterkt å oppfordre til å bruke løsningen i stedet for å ringe livdyrformidler!