Styreleder i Nortura fratrer

(29.08.23) Trine Hasvang Vaag har meddelt selskapet at hun med umiddelbar virkning trekker seg som styreleder i Nortura. Styrets nestleder Jan Erik Fløtre overtar som styrets leder frem til neste årsmøte. Første varamedlem Einar Meisfjord blir konstituert som fullverdig styremedlem ut inneværende valgperiode.

Forut for fratredelsen fremmet Vaag mistillitsforslag i styret overfor Norturas konsernsjef Anne Marit Panengstuen. Mistillitsforslaget var blant annet begrunnet med manglende informasjon og mangelfullt beslutningsgrunnlag. Forslaget ble avvist av samtlige øvrige styremedlemmer.

– Gjennom sitt vedtak uttrykte styret sin tillit til konsernsjef Panengstuen. Vi opplever at vi får den informasjonen og det grunnlaget for beslutninger vi ber om og trenger, sier Jan Erik Fløtre.

– Styret beklager at Vaag valgte å fratre. Hun har vært styreleder siden 2017 og skal ha stor takk for den viktige rollen hun har hatt for Nortura. Hun har som styreleder vært en tydelig stemme for selskapet og for samvirkemodellen som vi mener er et viktig fundament for det norske landbruket, sier Fløtre.

Konsernsjef Anne Marit Panengstuen sier hun ble overrasket over å høre om mistillitsforslaget og at styreleder valgte å trekke seg.

– Jeg er naturligvis glad for styrets støtte og lytter til kritikken fra den nå avgåtte styrelederen. Jeg vil fortsatt jobbe for et nært og godt samarbeid med styrets leder og styret for øvrig. Den norske bonden og Nortura står i en krevende tid, og det er viktig at vi sammen finner gode løsninger, sier Panengstuen.

Relatert informasjon