Utreder eiermodell 

(28.04.23) Det kom ikke entydige signaler fra årsmøteutsendingene da de ble invitert til å gi innspill til ny eierorganisering i Nortura. 

Nestleder Jan Erik Fløtre (til venstre på bildet) leder utvalget som skal utrede ny eiermodell, og han innledet om arbeidet på årsmøtet. Målet er å kjøre en prosess i kretsene og på regionnivå fram mot en beslutning om eventuell ny eierorganisering på årsmøtet i 2024. 

Fløtre ba om innspill om blant annet geografi og kretsstørrelser, vekting av dyreslag og om man skal ha en treleddet organisasjon som i dag, eller en toleddet modell, og om årsmøteutsendingene bør velges direkte fra kretsene. 

Inghild Håverstad fra RU Agro mente det er viktig å legge til grunn av Norge er et langstrakt land med store avstander. – Nortura må noen plasser ha små kretser der flest mulig av våre medlemmer skal kunne delta i selskapets utvikling. Slik opprettholder vi en aktiv organisasjon, sa hun. 

Bjarte Myren fra RU Vest var glad for det han mener er en helt nødvendig gjennomgang av organisasjonen, og hadde klare anbefalinger.  

– Kretsmøte og årsmøte bør være overordnende organ i Nortura. Fra region Vest tilrår vi at årsmøteutsendingene blir valgt direkte fra kretsene. Ikke fordi vi har konkludert med at det vil være bedre, men hvis det kan øke engasjementet lokalt, fortjener det en grundig utredning. En kan også vurdere om flere kretser må samarbeide om utsendinger, eller om en bør ha større krets. Og så bør en vektlegge hjernekraft mer enn tonnasje. Det er viktig å ha en eierorganisasjon som er tilpasset tida, understreket Myren. 

Lars Morten Rosmo fra RU Midt advarte derimot å forlate regionmodellen.