Valgkomiteen foreslår gjenvalg på styret

(19.09.23) Det er fremsatt krav om ekstraordinært Årsmøte i Nortura, med valg av styre som eneste sak. I den forbindelse fikk valgkomiteen den 5. september i oppdrag fra ordfører om å komme med en innstilling til det ekstraordinære årsmøtet. Årsmøtet er berammet til 3. oktober.

Valgkomiteen har gjort en grundig jobb. Valgkomiteen har intervjuet alle styremedlemmene, første vara, konsernledelsen, ansattrepresentant, avgått styreleder og representant for de som krevde ekstraordinært årsmøte. I tillegg har vi mottatt innspill og tanker fra tillitsvalgte i organisasjonen.

Valgkomiteen mener vi har fått et godt bilde av situasjonen Nortura står i, hva som skjedde i forbindelse med at tidligere styreleder trakk seg og det ble krevd ekstraordinært årsmøte.

Valgkomiteen legger frem en enstemmig innstilling til ekstraordinært årsmøte. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg på alle styremedlemmene, nestleder og styreleder. Alle personene er forespurt og takket ja. Tilde Sæther ønsket ikke gjenvalg. Vi har derfor innstilt ny 3. vara, samt 4. vara etter at de andre varaene har rykket opp. 

Valgkomiteen mener fortsatt dette er et sterkt og styringsdyktig styre som kan bringe Nortura fremover. Det er mange viktige prosesser og beslutninger som skal tas i selskapet. Vi er glade for at eksisterende styre tar ansvar i den situasjonen Nortura er i og står i vervene sine.


På vegne av valgkomiteen i Nortura,
Borgny Kjølstad Grande


For ytterligere informasjon, kontakt leder i valgkomiteen Borgny Kjølstad Grande, tlf. 959 37 094.

Innstilling       

1.

Valg av leder i styret frem til ordinært årsmøte 2024

 

 

Nåværende leder:

Valgkomiteen foreslår:

Jan Erik Fløtre

Jan Erik Fløtre

Vest

 

2.

Valg av 4 styremedlemmer frem til årsmøte 2025  

 

 

1

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Merethe Sund

Merethe Sund

Nord

 

2

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Tone Steinsland

Tone Steinsland

Agro

 

3

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Bente Borgen

Bente Borgen

Innlandet

 

4

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Ivar Strand

Ivar Strand

Midt

 

 

 

 

 

 

Valg av 4 medlemmer av styret frem til årsmøtet 2024:

 

 

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Ole Johs Egeland

Ole Johs Egeland

Øst

 

 

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Hans Amund Braastad

Hans Amund Braastad

Innlandet

 

 

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Linda Gjerde Myren

Linda Gjerde Myren

Vest

 

 

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Einar Meisfjord

Einar Meisfjord

Nord

 

 

 

 

 

 

3.

Valg av nestleder i styret for 1 år

 

 

Nåværende nestleder:

Valgkomiteen foreslår:

Bente Borgen

Bente Borgen

Innlandet

 

4.

Valg av 4 vararepresentanter til styret for 1 år, i nummerorden

 

 

1

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Martin Mæland

Martin Mæland

Agro

 

 

2

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Else Horge Asplin

Else Horge Asplin

Øst

 

 

3

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Tilde Sæther- ønsket ikke gjenvalg

Kirsten Helen Myren

Midt

Agro

 

 

4

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

 

Bjørn Magnus Tordhol

 

Innlandet