Nortura etablerer en ny standard for produksjon av egg

(10.05.23) Som første eggleverandør i Norden har Nortura investert i teknologi for kjønnssortering av rugeegg. Målet er å etablere en ny standard for eggproduksjon i Norge.

Foto: respeggt

Foto: respeggt

Om få uker installeres Nordens første maskin for kjønnssortering av rugeegg på rugeriet til Steinsland & Co på Bryne, der Nortura er deleier. Bak teknologien står det nederlandske selskapet respeggt group.

– Vi har lenge fulgt med på utviklingen av kjønnssortering i rugegget, og har jobbet målrettet for å være tidlig ute med å ta dette i bruk. Teknologien er nå robust nok, og vi ser frem til å kunne tilby egg fra denne produksjonsformen, forteller konserndirektør for hvitt kjøtt og egg i Nortura, Siw Dejligbjerg Steen.

Da Nortura i fjor ble deleier i Steinsland & Co var investering i teknologi for kjønnssortering av rugeegg et av målene med eierskapet. Historisk har både Nortura og Steinsland & Co gjort flere tiltak som senere har blitt bransjestandard - både når det gjelder å ta i bruk ny teknologi, sikre bio-sikkerheten og å utvikle dyrevelferden.

– Nå skal vi sammen jobbe for at kjønnssortering av rugeegg blir en ny og bedre standard for eggproduksjon i Norge, sier Steen.

Daglig leder i Steinsland & Co, Tone Steinsland, gleder seg til å komme i gang med den nye produksjonsmetoden.

– De siste årene har mange henvendt seg til oss, inkludert myndighetene, med spørsmål om når vi kan ta i bruk denne teknologien. Vårt svar har vært at vi ønsker å gå i gang med dette så fort teknologien er god nok til å tilby dette til hele det norske markedet. Vi er trygge på at vi er kommet dit nå, og er glade for at vi nå kan levere på etterspørselen, sier Tone Steinsland, daglig leder i Steinsland & Co.

Hva er kjønnssortering av rugeegg?

Å kjønnssorte i rugeegget, vil si at man kan identifisere kjønnet på kyllingene halvveis i rugeprosessen, istedenfor etter klekking, som har vært praksis fram til nå.

For å gjøre dette benyttes avansert teknologi på DNA-nivå. Gjennom en hormonanalyse av væske fra egget, kan man fastsette om embryoet er hann- eller hunnkjønn.
 

Kontaktperson

Marthine Haugen Petersen
Kommunikasjonsrådgiver i Nortura SA
tlf. 90 50 30 21

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)