Nortura SA – Dyrevelferdsoppsummering 2022

(28.03.23) God dyrevelferd er viktig for Nortura, bøndene som eier oss, norske forbrukere – og ikke minst for dyrene! Nortura har samlet selskapets hovedstandpunkt og prinsipper for dyrevelferd i en egen erklæring.

Nortura SA – Dyrevelferdsoppsummering 2022I løpet av 2022 har vi i Nortura jobbet med å utvikle og styrke vårt arbeid med dyrevelferd, arbeidet vil fortsette i 2023.

Dyrevelferd har også stått på agendaen i møter hos Norturaeierne. Bakgrunnen er et vedtak i Norturas årsmøte i fjor om å starte et arbeid der bonden gjøres til en aktiv part i arbeidet med fremtidens dyrevelferdstiltak.

Rapporten inneholder en oppsummering for hvert dyreslag, samt transport og slakteri.

Se hele rapporten på nortura.no under Tall og rapporter.

Relatert informasjon (ekstern)