Ny bærekraftsrapport for 2022: Mat på naturens premisser

(21.04.23) Norturas bærekraftrapport for 2022 er den hittil mest omfattende og åpne rapporteringen knyttet til selskapets påvirkning på bærekraft. Rapporten oppsummerer hvordan Nortura påvirker klimaforandringer, naturmangfold, dyrevelferd og folkehelse gjennom vår verdikjede – både positivt og negativt. Den viser også hvilken rolle samvirket spiller for arbeidsplasser og lokal økonomisk vekst over hele landet.

Med tittelen «Mat på naturens premisser» peker rapporten på hvilken uvurderlige rolle norsk husdyrproduksjon har spilt for det norske samfunnet i tusenvis av år.

– I dag har vi et jordbruk som er spesialtilpasset det kalde klimaet vi har her oppe i det karrige, fjellrike landet langt mot nord. Vi har blitt eksperter på å produsere god og næringsrik mat av høy kvalitet, basert på de naturgitte forutsetningene vi har for matproduksjon. Samtidig vet vi at vi har en betydelig påvirkning på naturen, klimaet, dyr og mennesker. Det er vi bevisste på, og vårt løfte til samfunnet er å ta på oss ledertrøya og vise vei mot et bærekraftig landbruk og matproduksjon her i Norge i årene som kommer, sier konsernsjef Anne-Marit Panengstuen og styreleder Trine Hasvang Vaag i Nortura.

Leder for bærekraft i Nortura, Cecilie Hultmann, understreker viktigheten av en åpen og transparent rapportering fra et selskap som Nortura.

– Vi opererer i en bransje det har blåst mye rundt de siste årene. Hvorvidt kjøttkutt er det beste vi kan gjøre for planeten og folkehelsa er en stor debatt i samfunnet. Denne rapporten beskriver hvordan vi tar tak i utfordringer, som for eksempel metanutslipp fra drøvtyggere, og hvilke tiltak vi gjennomfører for å forbedre velferden til dyrene våre. I dag er jeg stolt av å kunne presenter årets bærekraftsrapport, som viser hvor langt vi har kommet på kort tid og samtidig tydeliggjør hva vi må prioritere i årene som kommer.

Noen høydepunkter fra rapporten:

  • Nye klimatall for verdikjeden: For første gang har vi tall på klimautslipp fra vår husdyrproduksjon knyttet til storfe, svin og kylling. Livsløpsanalysene gjennomført av NORSUS viser at norske husdyr medfører omtrent halvparten av utslippet som husdyrproduksjon i andre land (selv uten at opptak og fangst av karbon fra jordbruket er tatt med).
  • Høy andel fornybar energi: Hele 75% av energien som brukes på våre 24 produksjonsanlegg er fornybar, og energibesparende tiltak har medført resultater: Norturas energiforbruk har gått gradvis ned de siste årene til tross for samme volum på produksjonen.
  • Utvidet dyrevelferdsrapportering: Ny og utvidet rapportering på dyrevelferd, basert på ratingen Business Benchmark for Farm Animal Welfare, og i BBFAW sin rating fra 2022 klarer Nortura opp 2 nivåer til nest beste plassering.
  • Økt norskandel i fôret: Nortura deltar i en rekke prosjekter som undersøker muligheten for å erstatte importert soya med bærekraftige norske fôrråvarer som erter, raps, åkerbønder, blåskjell og tare.
  • Legger til rette for lokalmat: Over 200 av Norturas eiere har startet egen gårdsproduksjon. At Nortura garanterer for avsetning av bønders husdyr, gjør det mulig for norske bønder å satse på lokal nisjeproduksjon.

Rapporten er i utviklet i tråd med Global Reporting Initiative (GRI) standarden for bærekraftsrapportering, og har i tillegg hentet rapporteringsparametere SASB (mattrygghet) og BBFAW (dyrevelferd).

Se mer og last ned vår bærekraftrapport på Norturas nettside

Relatert informasjon (ekstern)