Prisløyper engrosprisendringer 2. halvår 2023

Prisløyper storfe, gris, lam, sau og egg

(Oppdatert 16.08.23) Konsernstyret i Nortura fastsatte 23. mai planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, gris, lam og egg for 2. halvår 2023. På grunn av svakere salg av helt slakt enn forventet, reduseres engrosprisen for storfe med kr 4,00 pr kg og gris med kr 0,80 pr kg fra mandag 21. august. De øvrige endringene i prisløypa gjennomføres som planlagt.

Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene: 

Prisløype storfe:

Mandag 3. juli (uke 27): Engrospris ned 0,30 kr/kg
Mandag 21. august (uke 34): Engrospris ned 4,00 kr/kg
Mandag 4. september (uke 36): Engrospris ned 0,50 kr/kg  
Mandag 18. september (uke 38): Engrospris ned 0,70 kr/kg    
Mandag 2. oktober (uke 40): Engrospris ned 1,00 kr/kg  
Mandag 27. november (uke 48): Engrospris opp 0,60 kr/kg 

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2023 på 78,30 kr/kg. Det er uendret i forhold til 1. halvår 2023. 

Merk at dette er engrosprisendringer, se detaljert og fullstendig oversikt for storfe med endringer i avregningspris der omsetningsavgift er tatt med.

Prisløype gris:

Mandag 3. juli (uke 27): Engrospris opp 0,70 kr/kg    
Mandag 21. august (uke 34):  Engrospris ned 0,80 kr/kg

Det gir en gjennomsnittlig engrospris for 2.  halvår 2023 på 45,70 kr/kg. Det er 0,70 kr/kg høyere enn 1. halvår 2023. 

Endringer av prisløypa for gris

Det har vært lang praksis for å løfte prisen i oktober for så å senke den igjen i desember. I tillegg har en brukt vekttabellen for å trappe ned prisen i de høyeste vektgruppene de siste ukene inn mot jul for å stimulere til å levere grisene til slakt før jul med litt lavere vekt enn vanlig. Hensikten med å bruke prisløypa og vekttabellen på denne måten har vært å stimulere til nok tilførsler av gris til å møte økte etterspørselen i de viktige ukene inn mot jul. 

Slik svineproduksjonen har utviklet seg med større spesialisering og puljedrift, er tilførslene av gris nå veldig jevne gjennom året. Vi ser i praksis ikke at prisøkningen i perioden oktober til desember gir noen effekt på antall gris som fores fram til jul. Derfor velger vi nå å holde engrosprisen uendret gjennom halvåret, men vi vil fortsatt bruke vekttabellen siste ukene inn mot jul for å stimulere til å slakte på litt lavere vekt. Vi mener det vil gi tilnærmet samme effekt på tilførslene av gris. Samtidig gir det forenklinger i alle ledd, også i forhold til smågrispris og livdyromsetning.   

Prisløype purke:

Mandag 3. juli (uke 27): Engrospris opp 0,50 kr/kg

Prisløype lam:

Mandag 3. juli (uke 27): Engrospris ned 0,20 kr/kg
Mandag 21. august (uke 34): Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 28. august (uke 35): Engrospris ned 1,00 kr/kg
Mandag 4. september (uke 36): Engrospris ned 1,30 kr/kg
Mandag 11. september (uke 37): Engrospris ned 0,80 kr/kg
Mandag 18. september (uke 38): Engrospris ned 0,70 kr/kg
Mandag 25. september (uke 39): Engrospris ned 0,50 kr/kg 

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 2.  halvår 2022 på 83,00 kr/kg. Det er 1,0 kr/kg høyere enn 1. halvår 2023 og 4,50 kr/kg høyere enn 2. halvår 2022. 

Merk at dette er engrosprisendringer. En mer detaljert og fullstendig oversikt for lam i lammesesonginformasjon der omsetningsavgift og grunntilskudd er tatt med.

Prisløype sau:

Mandag 4. september (uke 36): Engrospris ned 3,00 kr/kg
Mandag 9. oktober (uke 41): Engrospris opp 3,00 kr/kg 

Endring i priser mellom klasser av småfe

Etter nye beregninger av produktverdi per kg slakt endres priser mellom klasser av lam, sau og ung sau. Prisforskjellen mellom klasse O og O+ økes fra kr 0,50 til kr 1 pr kg, mens prisforskjellen mellom O+ og R-, R- og R og R og R+ økes fra kr 0,50 pr kg til kr 1,50 pr kg.  Oppsummert øker prisforskjellen mellom klasse O og klasse R+ med kr 3,50 pr kg.

Prisforskjellene mellom de andre klassene blir som før. For lam blir det også en liten justering av fett-trekket for fettgruppe 3+. Det reduseres med kr 1 til kr 5 pr kg.  

Prisløype egg:

Mandag 3. juli (uke 27): Engrospris opp 1,00 kr/kg.

Det gir en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2023 på 25,00 kr/kg. Det er 1 kr/kg høyere enn i første halvår 2023.

 

Hvordan blir avregningsprisen

Endringer i omsetningsavgiftgrunntilskudd, effektivitetstillegg sau etc. kommer utenom, også justeringer på grunn av endringer i kostnader eller verdi på hud, skinn, innmat e.l.

Prisløyper

Prisløypene utformes med tanke å oppnå best mulig balanse mellom tilbud og etterspørsel gjennom året, gjennom å flytte slakting fra overskudds- til underskuddsperioder.

God balanse i markedet gir grunnlag for å ta ut en høyere pris. Det å skjære og omsette mest mulig av kjøttet ferskt er dessuten kostnadsbesparende i industrien. Og sist men ikke minst, det er med på å redusere reguleringskostnadene som bonden betaler gjennom omsetningsavgiften.

Se også Veien fra Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris til avregningspris