Skal fôre frem Norges første oksekjøtt med redusert klimaavtrykk

(22.05.23) Kan biffen du spiser bli like klimavennlig som tilbehøret? I dag målte Landbruks- og matminister Sandra Borch opp første fôr-rasjon til prosjektet som skal undersøke om det er mulig å fôre frem kjøtt med betydelig lavere klimaavtrykk.

Foto: Thomas Jergel

I naturskjønne omgivelser på Mære Landbruksskole fikk ministeren æren av å lansere forsøksprosjektet som kan bidra til å løse landbrukets største klimautfordring: nemlig utslipp av metan fra storfe.

Prosjektet er helt unik. Det er første gang man gjennomfører forsøk med metanhemmere til kjøttproduserende dyr i Norge. Tilsvarende prosjekter i utlandet har vist en betydelig nedgang i metanproduksjon hos okser.

– Produksjon av mat står for en betydelig del av verdens klimagass-utslipp. For å bremse klimaendringene og sikre et produktivt jordbruk i fremtiden må vi som råvareprodusent redusere vår klimapåvirkning. Dette er et prosjekt vi har store forhåpninger til, og disse flotte oksene kan bli historiske dersom man ved hjelp av metanhemmere kan produsere kjøtt med betydelig lavere klimaavtrykk. Målet med prosjektet er å redusere utslippene av metan med opptil 30 prosent, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.

Metan er en gass som produseres av mikrober i vomma til dyrene, og som i all hovedsak slippes ut når dyrene raper.

Mål: Produsere kjøtt med lavere klimaavtrykk

I 2021 inngikk Nortura en samarbeidsavtale med Mære landbruksskole og Steinkjer Kommune for å undersøke om det er mulig å produsere et bærekraftig storfekjøtt med betydelig lavere klimaavtrykk.

Sammen med Landbruks- og matminister Sandra Borch kunne partene i dag for første gang møte oksene i prosjektet.

Prosjektet gjennomføres i ammekufjøset på landbruksskolen fra mai til august. 34 okser av rasen Norsk Rødt Fe (NRF) deltar i prosjektet som gjennomføres ved at 17 okser får et fôr tilsatt metanhemmeren 3-NOP og 17 okser får tildelt vanlig fôr.

– Prosjektet er et fyrtårnprosjekt for hele næringen, men også et viktig prosjekt for Nullutslippsgården som nå er et nøkkelprosjekt for landbruket og Mære Landbruksskole. I dette prosjektet vil vi forløpende måle utslippene fra dyra gjennom en kraftforautomat, en såkalt greenfeeder. Greenfeed-systemet måler metan i pusten fra oksene samtidig som de spiser kraftfôr. Ut fra dette beregnes daglig metanutslipp fra hver okse, forklarer rektor Anne Johanne Hatlinghus, ved Mære Landbruksskole.

Forsøkene skjer i nært samarbeid med forskere fra Norges Biovitenskapelige Universitet (NMBU), og resultatet fra målingene vil bli gjort tilgjengelig underveis i prosjektperioden. Prosjektet gjennomføres som et åpent forskningsprosjekt og det knytter seg stor spenning til hvorvidt man oppnår like gode effekter som i utlandet.

Kan få betydning for fremtidig kjøttproduksjon

Det langsiktige målet med prosjektet er å kunne sette forskningen ut i praksis og etablere en ny og mer bærekraftig produksjonsmodell for storfe i Norge.

– Nortura har ønsket å være tidlig ute med bruk av metanhemmere for å innfri forpliktelsene våre overfor norske myndigheters og EUs klimapolitikk og -mål. Dette prosjektet er et konkret tiltak som skal bidra til å nå denne målsettingen, på en måte som også ivaretar næringsgrunnlaget og økonomien i verdikjeden, sier Trine Hasvang Vaag, styreleder i Nortura SA.

I 2022 inngikk de tre bondeeide samvirkene Nortura, TINE og Felleskjøpet en samarbeidsavtale om å kutte utslipp av metan fra jordbruket i frem mot 2030. Norturas mål er redusere utslipp av metan med inntil 30 prosent innen 2030.

Signalprosjekt for norsk matproduksjon

Steinkjer kommune har vært tilrettelegger for forsøket og ser det som et signalprosjekt for norsk matproduksjon.

–  Jeg er stolt over at vi nå kan lansere dette svært spennende forsøket her på Mære. Dette er resultat av et godt samarbeid med Nortura over tid, og mellom de tunge kompetansemiljøene innenfor landbruk i landet. I Steinkjer har vi en sterk kunnskapsklynge innenfor landbruk, og her ved Mære går nå 20 FOU-prosjekter for et mer klimavennlig og bærekraftig landbruk. Dette prosjektet er potensielt banebrytenede, - nå blir det svært spennende å se hvordan NRF responderer på metanhemmere, sier Anne Berit Lein, ordfører i Steinkjer kommune.

Norge har forpliktet seg til reduksjon av metan gjennom det globale metanløftet, som ble lansert på klimatoppmøtet COP26 i Glasgow i 2021. Avtalen forplikter landene til å redusere utslippene av metan med 30 prosent innen 2030.

Prosjektet er finansiert av NorgesGruppens bærekraftsfond HANDLE, og Sparebank 1 Midt Norges samfunnsutbytte, Nortura og Mære Landbruksskole.

Bakgrunn:

  • Formålet til prosjektet er å sørge for lavere metanutslipp fra storfe ved bruk av metanreduserende tilsetningsstoff i fôret. Målet er at tilsetning av Bovaer® i fôrrasjonen til okser skal hemme metanogenesen i vomma ved hjelp av virkestoffet 3-Nitrooksypropanol (3-NOP). Dette skal i sin tur resultere i redusert metanproduksjon i kjøtt.
  • Metanhemmerne Bovaer, også kjent som 3NOP, et virkestoff som har gunstig effekt på klimaet. 3-NOP er allerede i kommersiell bruk i fôr til okser i Australia, og det er ventet at EU godkjenner Bovaer® 10 til bruk for kjøttproduksjon i løpet av 2024.
  • I Norge kommer 9,4 prosent av landets totale klimagassutslipp fra jordbruket, hovedsakelig som metan og lystgass fra husdyr og gjødsel. Rundt halvparten av jordbrukets samlede klimagassutslipp stammer fra metan fra drøvtyggere.
  • Mære Landbruksskole har etablert Landbrukets klima og energisenter, og jobber aktivt mot målsetting å bli en nullutslippsgård. Landbruksskolen gjennomfører i dag mange prosjekter i samarbeid med forskningsmiljøer, landbrukets organisasjoner, næringsliv og entreprenører.

Ses mer om dette prosjektet i nyhetssak på nortura.no