Skal transportere mat med elektrisk transport

(29.09.23) Nortura setter høsten 2023 nye elektriske lastebiler i transport mellom anleggene på Malvik, Rudshøgda og Tønsberg. Sammen med det norske transportkonsernet Litra AS tar selskapet i bruk verdens to første lastebiler med en batterikapasitet på 1000 kWh.

En av Norturas nye elektriske lastebil som skal gå i transport mellom anleggene på Malvik, Rudshøgda og Tønsberg

– Dette er en stor dag for oss og vi er stolte over at vi sammen kan sette elektriske lastebiler inn i vår transport. Nortura og Litra inngikk i 2022 en avtale om utvidet transport-samarbeid for å anskaffe biler som bidrar til å nå klimamålene, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.

Bilene ble for første gang presentert 28. september på en stor transportmesse.

– Med disse to bilene kan man si at det endelig finnes en bærekraftig løsning for elektriske lastebiler i norsk langtransport. Det som hittil har vært levert fungerer ikke optimalt og er ikke bærekraftig.

Det sier konsernsjef Vegard Narmo i Litra AS, en av Norges største transportfirmaer.

Unngår ladekø

Bilene skal gå i matvaretransport for Nortura mellom tre terminaler; Rudshøgda på Innlandet, Malvik i Trøndelag og Tønsberg i Vestfold.

– Da vi sammen med Nortura planla denne investeringen, var vi helt enige om at vi ikke kan satse på å stå i ladekø langs rutene våre. Den energien har for høy pris og verre er det at vi da ville få enda en utfordring – å overholde kjøre- og hviletids-reglene som gjelder. Det blir derfor montert høykapasitets-ladere på Norturas anlegg på de tre stedene bilene skal kjøre mellom, kan Narmo fortelle.

Bilene skal kjøre 140.000 pr år. Dette skal gi en besparing på 280.000 kg CO2 pr år.

– Vi ser på denne investeringen som en investering i fremtiden – vi ønsker å ligge i fremste linje i det grønne skiftet innen veitransport. Vi lærer og drar erfaringer sammen med vår kunde, Nortura, sier Vegard Narmo.

Ligger i fremste linje

– Vi følger meget godt med på den tekniske utviklingen i transportbransjen og ligger nok helt i fremste linje når det gjelder å delta på ulike prosjektet, kan teknisk direktør Henrik Kolsrud i Litra konsern, fortelle. Han tror det neste Litra skal prøve seg på er lastebiler med Hydrogen som energikilde – det tror han kan skje i 2026.

Han sier videre at de er stolte over å ta i bruk verdens første lastebiler med 1000 kWh batterikapasitet som kommer på markedet.

– Det vil gi oss en transportstrekning med 50 tonn på norske veier på hele 60 mil. Lengste rute er Rudshøgda – Malvik på vel 43 mil så vi har mye å gå på. Bilene har en spesiell løsning for ekstra regenerering. Ved hjelp av en egen pedal kan sjåførene tilføre ekstra energi til batteriene i bratte utforkjøringer.

Bilen ble for første gang presentert 28. september på en stor transportmesse

Relatert informasjon (ekstern)