Årsmøteutsendinger Nortura

Årsmøteutsendinger til årsmøtet i Nortura SA i 2024 på Thon Arena på Lillestrøm.

Dette er valgte utsendinger, ved forfall stiller varautsending til årsmøtet. Oversikten er oppdatert med varautsendinger for meldte forfall.

Nr

Navn

Telefon

1 Sigurd Høyland 90871668
2 Ragnhild Sjurgard 90071671
 

RU Nord

3 Bente Børsheim 90882005
4 Håvard Knygh 91841472
5 Sissel Haraldsvik Johansen 48150062
6 Bjørn-Arne Skoglund 41660808
7 Jørn Gunnar Ellingsen 91121330
8 Sunniva Skogan 46818947
9 Tormod Nilsen 90529050
10 Leif-Kåre Halvorsen 90773973
 

RU Midt

11 Otte Munkeby 91568563
12 Ole Per Nøsen 95076870
13 Sverre Tyldum 90088621
14 Tore Rennan 99572961
15 Geir Håvard Valstad 92684444
16 Nils H. Snekvik 95826325
17 Steinar Lium 91772794
18 Tilde Sæther 93818811
19 Lars Morten Rosmo 90584815
20 Anders Braa 92608090
21 Atle Moen 91346393
22 Arnt Håkon Fløttum 90117275
23 Bjørn-Olav Vigdenes Okkenhaug 95210190
24 Line Torill Fjellheim 47317517
25 Einar Bredesen 91802112
26 Pål Vidar Graadal 97644022
 

RU Vest

27 Siw Ingunn Hjelle Eide 48000039
28 Ole Bjarne Hovland 90116218
29 Olav Reenskaug Fjørtoft 91510263
30 Reidar Magne Kallestad 41560048
31 Bjarte Myren 95765371
32 Hege Våtevik 91399456
33 Harald Olav Fosso 48100803
34 Andreas Hus 94847621
35 Anders Felde 92857084
36 Anne Karin Røssbø 91708313
37 Per Ivar Skodjereite 95178888
38 Lasse Øvstedal 90514584
39 Ragnar Jr. Aarflot 95232698
 

RU Agro

40 Åge Andre Brømnes 97503483
41 Lenita Salte 41447071
42 Kirsten Kverneland 97775839
43 Martin Mæland 91172099
44 Caroline Høyland 90037858
45 Maria Helliesen 97973733
46 Tor Hallvard Mosdøl 99298390
47 Ivar Opsal 99567320
48 Aanon Midstue 40407297
49 Torbjørn Høye 97606012
50 Eivind Odd Kallhovd 91619852
51 Frank Tunheim 95948577
 

RU Øst

52 Hans O. Erikstein 92450325
53 Ole Kai Sørbøl 91517086
54 Svein Iver Gjøby 95048177
55 Harald Bøhnsdalen 99512695
56 Heidi Øen 90568447
57 Thomas Kjørstad 99702832
58 Ole Henrik Berg 48005206
59 Harald Lie 90929117
60 Hans-Steinar Staaland 41458638
61 Nils Amund Krog 97156355
62 Kjell Gunnar Gravningen 95862734
63 Per Runar Lia 90042455
64 Elling Ruggli 90580546
65 Robert Heum 41349410
66 Thor Harald Bjoner 90938684
 

RU Innlandet

67 Kjersti Wold 97072322
68 Nils Ole Robøle 90176521
69 Eivind Wårum 99734283
70 Ole Asbjørn Jacobsen Holt 97112699
71 Haakon Andreas Alm 90045372
72 Iver Isum 91347613
73 Bjørn Magnus Tordhol 90087235
74 Harald Finden 97013296
75 Hans Arne Krogstie 90870837
76 Mali Hauen 91598315
77 Bjørn Jordet 97786220
78 Tone Maria Økseter 47407946
79 Mari Lunna 94170399
80 Espen Kvålshagen 41731139
81 Torkel Holje 92461689
82 Espen Nerødegård 48203443
 

Ansattvalgte

 

Område Nord

83 Alexander Halseth 40609994
84 Raymond Hansen 45267982
85 Per Kristian Simonsen 41378816
86 Tor Arne Reppen 94869230
 

Område Vest

87 Bjarte Hundvebakke 95518413
88 Per Henning Hovland 48011709
89 Ola Johan Drægni 48230939
90 Kristin Ove Skare 46916450
 

Område Øst

91 Bjørn Hallsteinson Moastuen 90671656
92 Egil Skrindo Nilsen 95092632
93 Kay Andre Jensen 92243654
94 Trond Juliussen 91825822
 

Område Prior

95 Ida Bismo Lerundsmoen 91548927
96 Kai Grøndal 91702793
97 Bjørn André Støldal 90475080
98 Ann-Karin Engermoen 90745038
 

LO

99 Irene Åstveit 93644331
100 Roar Viken 97693436
101 Solveig Kyllo 95448644
102 Rita Kampen 47270299
 

YS

103 Sofie Torvik 98446603
104 Ann Kristin Syversen 95518402
105 Steinar Rottem 47701066
106 Morten Trykstad 90184248
 

Styret

107 Jan Erik Fløtre 91103118
108 Bente Borgen 91639875
109 Ole Johannes Egeland 90993053
110 Hans Amund Braastad 90766034
111 Tone Steinsland 97422423
112 Merethe Sund 47881461
113 Linda Gjerde Myren 48142530
114 Ivar Strand 95870270
115 Einar Meisfjord 95071763
116 Live Major 47262455
117 Kenneth Johansen 91773872
118 Erlend Rønning 91568001
119 Ronny Aunan 93431579
120 Ken Ove Sletthaug 90555685

 
 

Relatert informasjon