Bærekraftsrapport for 2023: Husdyrenes rolle i en fremtid med klimaendringer

(23.04.24) Nortura sin bærekraftsrapport oppsummerer vår påvirkning på klima, natur, dyrevelferd og folkehelse gjennom hele vår verdikjede. Den viser hvor langt vi har kommet, samtidig som den tydeliggjør hva vi må prioritere i årene som kommer. Rapporten for 2023 har fått et tematisk fokus på klima og ser på hvilken rolle husdyrene våre har i en fremtid med klimaendringer.

Vi har blitt eksperter på å produsere god og næringsrik mat av høy kvalitet, basert på de naturgitte forutsetningene vi har for matproduksjon i det fjellrike landet vårt langt mot nord. De siste årene har det vært en stor diskusjon om husdyrenes påvirkning på klimaendringene, og drøvtyggerne er ofte løftet frem som en av de største kildene til global oppvarming.

– Vi er utrolig stolte over årets bærekraftrapport og de gode tiltakene vi har fått til gjennom 2023. Samtidig er det viktig å huske på at det er alles ansvar å ta umiddelbare grep for å redusere påvirkning på natur, klima, dyr og mennesker. Et viktig prosjekt for oss det siste året har vært å jobbe frem riktige fakta og tall for vår produksjon sånn at vi kan være sikre på hvilke grep som er de riktige. Nortura skal ta på seg ledertrøyen og vise vei mot et bærekraftig landbruk og matproduksjon i årene som kommer, sier konserndirektør i Nortura, Anne Marit Panengstuen.

Årets rapport viser hvor viktig det er å se på helhelheten når man skal vurdere påvirkningen fra Nortura sin produksjon. Derfor kan vi, for første gang i år, presentere livsløpsanalyser og tall på alle våre dyreslag som viser hvilken positiv og negativ påvirkning de har på ulike områder.

Les hele rapporten på Nortura sin nettside