Ingen bedring i spotmarkedet på smågris

(24.06.24) Overskudd preger spotmarkedet på smågris. De største utfordringene finner vi på sørvestlandet. Fagsjef livdyr, Odd Finnesand, ber kjøpere ta en ekstra vurdering.

For kort tid siden meldte fagsjefen på livdyr, at det var overskudd i spotmarkedet på smågris. Oppfordringen var tydelig: ta kontakt hvis du har plass.  

– Dessverre ser vi ingen stor bedring og vi går inn i en sommer som er klart prega av overskudd av smågris, sier Odd Finnesand, fagsjef livdyr i Nortura.  

Fagsjefen forteller at de største utfordringene er størst på sørvestlandet, men at heller ikke de andre områdene har store marginer å gå på. Markedene kan variere mye fra uke til uke, og det vil være mulig med forskyving av smågris mellom regionene.  

– Forskyvinger krever imidlertid god planlegging, gjerne 2-4 uker i forkant, sier Finnesand.  

Smågris er ferskvare, og flertallet av Norturas smågrisprodusenter har ikke alternative oppstallingsplasser for leveringsklar smågris.

– Vi har en del bestillinger på smågris fra spot i uke 31/32, men man har ingen steder å "lagre" dem frem til da. Derfor håper vi kjøperne tar en ekstra vurdering, sier Finnesand.  

– Ta kontakt med din rådgiver eller meld kjøp på Min Side, legger han til.