Johan Narum ble valgt som styreleder i Nortura

(10.04.24) Johan Narum (56) fra Kolbu på Toten ble valgt som styreleder i Nortura SA på Norturas årsmøte 10. april 2024. Narum har også tidligere, fra 2016 til 2020 vært i Norturas konsernstyre.

Johan Narum ny styreleder i Nortura SA. Foto: Håvard Simonsen, Faktotum

Narum driver produksjon av rugegg til slaktekylling, korn og grønnsaker. Han har i tillegg en solid økonomisk bakgrunn, blant annet som autorisert regnskapsfører og jobber som økonomisk rådgiver i tillegg til å være bonde.

Valgkomiteens leder Borgny Kjølstad Grande orienterte i forkant av valget om den grundige jobben valgkomiteens jobb fram til innstilingen som ble lagt fram i årsmøtet. Samtidig beklaget valgkomiteens leder utsendingene for den prosessen etter at Ivar Strand ga beskjed om at han ville trekke seg, og senere trakk tilbake sin beslutning.

Johan Narum var på forhånd innstilt på topp av valgkomiteen, og ble valgt av et flertall med 71 stemmer mot Jan Erik Fløtres 47 stemmer, ingen blanke. Jan Erik Fløtre som har vært fungerende styreleder ble ikke innstilt på nytt fra valgkomiteen, men ble foreslått som motkandidat under valget fra region Agro.

Ole Johs Egeland, Hans Amund Braastad, Linda Gjerde Myren og Einar Meisfjord ble alle gjenvalgt for 2 år i konsernstyret. Bente Borgen fra Sør-Fron i Innlandet ble gjenvalgt som nestleder.

Konsernstyret i Nortura har 14 medlemmer, der 8 medlemsvalgte styremedlemmer og leder velges i årsmøtet. De ansatte er representert med 5 medlemmer i konsernstyret.

Eiervalgte:

 • Styreleder: Johan Narum (ny for 1 år)
 • Nestleder: Bente Borgen (gjenvalgt som nestleder for 1 år)
 • Styremedlem: Ole Johs Egeland (gjenvalgt for 2 år)
 • Styremedlem: Hans Amund Braastad (gjenvalgt for 2 år)
 • Styremedlem: Linda Gjerde Myren (gjenvalgt for 2 år)
 • Styremedlem: Einar Meisfjord (gjenvalgt for 2 år)
 • Styremedlem: Merete Sund (ikke på valg)
 • Styremedlem: Tone Steinsland (ikke på valg)
 • Styremedlem: Bente Borgen (ikke på valg)
 • Styremedlem: Ivar Strand (ikke på valg)

Varamedlemmer til styret, valgt for 1 år:

 • Martin Mæland, Agro (gjenvalg)
 • Ann Kristin Nes, Vest (ny)
 • Johan Valskrå, Midt (ny)
 • Synnøve Veien, Agro (ny)

Ny ordfører for årsmøtet ble som valgkomiteens innstilling, Jan Ole Mellby fra Skjeberg i Østfold, Sigurd Høyland gikk dermed av som ordfører etter 1 år. Ragnhild Sjurgard ble gjenvalgt som varaordfører.

Resterende valg av kontrollkomite og valgkomite gikk også etter valgkomiteens forslag, det samme godtgjørelser til tillitsvalgte.