Marked uke 1/2024

 

Det slaktes i underkant av 3 800 storfe i uke 1 og dekningsgraden er 100 prosent.

Det slaktes i overkant av 14 200 gris uke 1 som også gir en dekningsgrad på 100 prosent på gris.

Slakting av småfe starter ikke før uke 2 på våre anlegg.

Det er åpnet for import av egg til og med uke 7/2024 slik at bransjen kan maksimere leveransene av norske egg til dagligvaremarkedet.