Marked uke 14/2024

 

Det slaktes i overkant av 3 400 storfe i uke 14 og dekningsgraden er 60 prosent.

Det slaktes i underkant av 19 300 gris denne uka, som gir en dekningsgrad på 89 prosent. Påskeuka hadde derimot et overskudd av gris.

Det er lokal dekning på småfe i uke 14.

Det er åpnet for import av egg til og med uke 19/24 slik at bransjen kan maksimere leveransene av norske egg til dagligvaremarkedet.