Marked uke 15/2024

 

Det slaktes i underkant av 3 800 storfe i uke 15 og dekningsgraden av ferskt storfe er på 79 prosent.

Det slaktes i overkant av 20 400 gris som gir en dekningsgrad på 132 prosent. Det er dermed et overskudd på ca. 5 200 gris denne uka.

Det er lokal dekning på småfe uke 15. Det slaktes en del lam denne uka siden regelverket for klassifisering sier at lam født i fjor skal slaktes før 15. april om de skal klassifiseres i kategorien lam.

Det er åpnet for import av egg til og med uke 19/24 slik at bransjen kan maksimere leveransene av norske egg til dagligvaremarkedet.