Marked uke 18/2024

 

Det slaktes i overkant av 3 500 storfe i uke 18 og dekningsgraden er 100 prosent.

Det slaktes i overkant av 15 400 gris som gir en dekningsgrad på 110 prosent. Overskudd på ca. 1 500 gris.

Det er lokal dekning på sau og ingen slakting av lam uke 18.

Det er åpnet for import av egg til og med uke 19/24 slik at bransjen kan maksimere leveransene av norske egg til dagligvaremarkedet.