Marked uke 19/2024

 

Det slaktes i underkant av 3 000 storfe i uke 19 og dekningsgraden er 110 prosent. Det blir dermed et overskudd på ca. 300 storfe denne uken.

Det slaktes i underkant av 14 600 gris som gir en dekningsgrad på 100 prosent.

Det er lokal dekning på sau og ingen slakting av lam uke 19.

Det er åpnet for import av egg til og med uke 19/24 slik at bransjen kan maksimere leveransene av norske egg til dagligvaremarkedet.