Marked uke 21/2024

 

Det slaktes i underkant av 3 300 storfe i uke 21 og dekningsgraden er på 88 prosent.

Det slaktes i overkant av 18 700 gris som gir en dekningsgrad på 124 prosent. Et overskudd på ca. 3 000 gris denne uken.

Det er lokal dekning på sau og ingen slakting av lam uke 21.

Det er åpnet for import av egg, slik at bransjen kan maksimere leveransene av norske egg til dagligvaremarkedet.