Marked uke 23/2024

 

Det slaktes i underkant av 4 400 storfe i uke 23 og dekningsgraden er på 105 prosent. Det gir et overskudd på ca. 200 storfe denne uka.

Det slaktes i overkant av 19 700 gris som gir en dekningsgrad på 108 prosent, overskudd på ca. 1 500 gris.

Det er lokal dekning på sau og lam i uke 23.

Det er åpnet for import av egg, slik at bransjen kan maksimere leveransene av norske egg til dagligvaremarkedet.