Marked uke 24/2024

 

Det slaktes i underkant av 4 400 storfe i uke 24 og dekningsgraden er 114 prosent. Det gir et overskudd på ca. 550 storfe.

Det slaktes i overkant av 16 900 gris som gir en dekningsgrad på 94 prosent.

Det er lokal dekning på sau og lam i uke 24.

Det er åpnet for import av egg, slik at bransjen kan maksimere leveransene av norske egg til dagligvaremarkedet.