Marked uke 25/2024

 

Det slaktes i overkant av 4 500 storfe i uke 25 og dekningsgraden er 117 prosent. Det blir et overskudd på ca. 640 storfe denne uka.

Det slaktes i underkant av 16 400 gris som gir en dekningsgrad på 78 prosent.

Det er lokal dekning på sau og lam i uke 25.

Det er åpnet for import av egg, slik at bransjen kan maksimere leveransene av norske egg til dagligvaremarkedet.