Marked uke 3/2024

 

Det slaktes i overkant av 3 800 storfe i uke 3 og dekningsgraden er 100 prosent.

Det slaktes i overkant av 18 100 gris som gir en dekningsgrad på 117 prosent. Det vil bli innfrysing av 2600 gris denne uken.

Det er lokal dekning på småfe i uke 3.

Det er åpnet for import av egg til og med uke 7 i 2024 slik at bransjen kan maksimere leveransene av norske egg til dagligvaremarkedet.