Streiken avverget i Mattilsynet

(Oppdatert 03.06.24) Myndighetene iverksetter tvungen lønnsnemd for akademikerne. Den varslede streiken for Mattilsynets ansatte i kjøttkontrollen på Hærland og Malvik avverges.

Nortura sto lenge i fare for å måtte stenge to slakterier som følge av en mulig streik i Mattilsynet mandag 3. juni. Søndag kveld ble det kjent at myndighetene iverksetter tvungen lønnsnemd, og streiken avverges.

Nortura har vært i direkte kontakt med de produsentene som skulle levere kylling til slakt på Nortura Hærland mandag.

Var bekymret for dyrevelferden

– Konsekvensene for dyras velferd og bondens økonomi kan bli svært alvorlige, sa beredskapsleder og direktør for trygg mat og dyrevelferd i Nortura, Hanne Steen i en pressemelding lørdag.

Nortura og Kjøtt og Fjørfebransjens Landsforbund hadde da fått avslag på søknaden om dispensasjon for landets slakterier. Bransjen ba myndighetene gripe inn og iverksette tvungen lønnsnemd.

Det er begrenset hvor lenge Nortura kan utsette slakting av dyr - for fjørfe blir det akutt mangel på både fôr og plass. Nortura har planlagt slakting av over en halv million kyllinger denne uka.

Hanne Steen, beredskapsleder og direktør for trygg mat og dyrevelferd i Nortura