Utbetaling av medlemskapital til pensjonistene

(09.04.24) Årsmøtet vedtok konsernstyrets forslag om å utbetale kr 27.086.720,- av innestående medlemskapital til pensjonistene. Utbetalingen er til aktive og utmeldte pensjonister som er fylt 70 år eller mer per 31.12.23, og utgjør totalt 2680 medlemmer og gjelder forfalt kapital.

Årsmøtet 2024. Foto: Håvard Simonsen, Faktotum

Det ble vedtatt i Årsmøtet 9. april å sette av kr 75.000.000,- av fjorårets resultat på eiernes medlemskapitalkonto, men ingen utbetaling av medlemska­pital dette året, ut over utbetalingen til pensjonistene.

I forslaget til disponering av fjorårets resultat var det heller ingen avkastning på andelskapital og medlemskapital. Alle vedtak rundt medlemskapital var dermed i henhold til innstillingen til Årsmøtet.

 

Disponering av årets resultat

Konsernstyrets forslag til disponering/dekning av årets resultat ble godkjent av årsmøtet 9. april.

Årsresultat i Nortura SA   111 472 808 kr
Overføres til fond for vurderingsforskjeller  8 427 979 kr
Overføres til etterbetalingsfond 28 044 829 kr
Overføres til medlemskapitalkonto    75 000 000 kr
Avkastning på andelskapital og medlemskapital    0 kr