Valgkomiteen innstiller på ny leder i Nortura

(08.03.24) Valgkomiteen i Nortura innstiller Johan Narum som ny leder i Nortura.

Narum er 56 år, kommer fra Kolbu på Toten og driver produksjon av rugegg til slaktekylling, korn og grønnsaker. Han har i tillegg en solid økonomisk bakgrunn, blant annet som autorisert regnskapsfører og jobber i dag som økonomisk rådgiver i tillegg til å være bonde.

Johan Narum har lang og bred erfaring som tillitsvalgt i ulike landbruksorganisasjoner. Han satt i styret i Nortura fra 2016 til 2020 og er nestleder i styret i Landkreditt Bank AS.

Leder i valgkomiteen Borgny Kjølstad Grande– Vi er glade for at Johan takket ja til å stille som ny leder i Nortura. Det er et av de mest krevende vervene i landbruket i dag, men Johan kjenner Nortura godt. Han er opptatt av økonomiske resultater, og er bevisst på at oppdraget må løses gjennom et finstemt samspill med eiere, kunder og politikken, sier leder i valgkomiteen, Borgny Kjølstad Grande (bildet).     

 Johan Narum erstatter Jan Erik Fløtre som har vært fungerende styreleder siden september 2023. Bente Borgen innstilles som nestleder.      

Ulike tider krever ulik kompetanse. I år har valgkomiteen spesielt lagt vekt på økonomisk kompetanse.

– Nortura har nettopp vedtatt ny strategi, med en rekke ambisiøse mål. Det har vært viktig for oss å sette sammen et styre som til sammen har den kompetansen som trengs for å nå de målene.  Tross et forbedret resultat i 2023 er det behov for omstilling og fokus på økonomien i årene fremover, understreker Grande.

2023 har vært et spesielt år for Nortura. Valgkomiteen har derfor vært ekstra tett på styret de siste månedene.

– Vi har stor respekt for den jobben som er gjort av styret og ser at styrets medlemmer har tatt et ekstra tak i en ekstraordinær situasjon, sier Borgny Kjølstad Grande.

Valgkomiteens innstilling på nytt styre i Nortura til Årsmøtet 9. og 10. april.

Johan Narum – leder
Bente Borgen – nestleder
Linda Gjerde Myren – styremedlem
Ole Johs Egeland – styremedlem
Hans Amund Braastad – styremedlem
Einar Meisfjord – styremedlem
Tilde Sæther – styremedlem (suppleringsvalg)

Resten av styret er ikke på valg i år.

  1. Vara til styret: Martin Mæland
  2. Vara til styret: Ann Kristin Nes
  3. Vara til styret: Johan Valskrå
  4. Vara til styret: Synnøve Veien

Hele innstillingen fra valgkomiteen

Kontaktperson: 

Borgny Grande, leder i valgkomiteen. Tlf. 959 37 094