• Avregningspriser småfe - vilkår småfe

  (24.09.21) Avregningsprisen for lam reduseres med kr. 1,30 pr kg fra mandag 27. september grunnet redusert engrospris, samtidig går sesongtillegget ned kr. 0,50 pr kg, i sum utgjør det kr. 1,80 i prisnedgang for bonden.

 • Avregningspriser høns

  (23.08.21) Avregningspris for slakting av høns er satt til kr. 1,- per kg fra mandag 23. august.

 • Avregningspriser kalkun

  (05.07.21) Prisøkningen på kalkun er forbeholdt kalkun som er produsert uten monensin, som fra nå av er den nye standarden for kalkunproduksjon. Fra 5. juli avvikles pristillegget på 1,50 kr/kg for monensinfri produksjon. Netto prisøkning for monensinfri kalkunproduksjon blir derfor 0,30 kr/kg. Kalkun som er produsert med monensin, gis et pristrekk på 1,80 kr/kg fra 5. juli. For slik produksjon blir derfor prisen i praksis uendret.

 • Avregningspriser egg

  (07.07.21) Avregningsprisen for alle egg økes med 44 øre per kilo fra mandag 5. juli, grunnet økt engrospris og redusert omsetningsavgift. Trekket for merkostnad knyttet til miljøegg økes med 15 øre til 37 øre per kilo egg.

 • Daggamle kyllinger

  (07.07.21) Prisen på daggamle kyllinger økes med 0,03 kr/stk fra mandag 5. juli.

 • Avliving høns

  (30.12.20) Satsen for levering av utrangerte høner til Biosirk øker med kr 1,- til kr 2,50 per avliva høne fra 4. januar. For produsentene i Nord-Norge holdes satsen uendra (se egen info).