• Avregningspriser storfe - vilkår storfe

  (31.05.24) Avregningsprisen på ungokse, kastrat og kvige går ned med kr 0,17 pr kg og ungku, ku og okse går ned med kr 0,25 pr kg fra mandag 3. juni. Dette er på grunn av reduserte hudverdier som følge av betingelsene i verdensmarkedet for storfehud.

 • Avregningspriser egg

  (02.01.24) Avregningsprisen for egg går opp med kr 0,50 pr kg fra mandag 1. januar, dette inkl redusert omsetningsavgift med kr 0,10 pr kg. Distriktstillegg er økt med kr 0,10 pr kg.

 • Avregningspriser høns

  (12.04.23) Avregningsprisen for høns går ned med kr 0,20 pr kg fra mandag 10. april. Grunnen er som orientert om i Eierbrev den 28. mars at konsernstyret har vedtatt å legge inn et ekstra trekk i nettonoteringen på 20 øre pr kg slakt og 10 øre pr kg egg fra 10. april.

 • Avliving høns

  (30.12.20) Satsen for levering av utrangerte høner til Biosirk øker med kr 1,- til kr 2,50 per avliva høne fra 4. januar. For produsentene i Nord-Norge holdes satsen uendra (se egen info).