Avregningspriser småfe - vilkår småfe

(19.10.18) Fra mandag 22. oktober økes avregningsprisen på sau og ung sau med kr 4,00 per kg, grunnet økt engrospris og redusert omsetningsavgift.

 
Prisavvik for Nord-Norge – kr. 1,00 per kg
Lavere utbetalingspris i Nord-Norge er grunnet driftsulemper i inntransport, slakting og industri og er kompensert gjennom distriktstilskuddet.

 

» Leveringsvilkår småfe

» Siste endring og eventuelle prisutsikter

» Avgifter og grunntilskudd på slakt

» Nybrukerpakke

» Økologisk

» Villsau

» Ullpriser

» Prisnotering sau

» Prisutsikter (Totalmarked kjøtt og egg)