Avregningspriser småfe - vilkår småfe

(05.08.19) Avregningsprisen på lam øker med kr 3,20 per kg fra mandag 5. august. Endringen skyldes økt engrospris og redusert omsetningsavgift.

 
Prisavvik for Nord-Norge – kr. 1,00 per kg
Lavere utbetalingspris i Nord-Norge er grunnet driftsulemper i inntransport, slakting og industri og er kompensert gjennom distriktstilskuddet.

 

» Leveringsvilkår småfe

» Siste endring og eventuelle prisutsikter

» Avgifter og grunntilskudd på slakt

» Nybrukerpakke

» Økologisk

» Villsau

» Ullpriser

» Prisnotering sau

» Prisutsikter (Totalmarked kjøtt og egg)