Avregningspriser storfe - vilkår storfe

(24.03.23) Avregningsprisen for storfe og kalv går opp med kr 2,60 pr kg fra mandag 27. mars. Dette er grunnet økt engrospris og redusert omsetningsavgift, og er i henhold til prisløypen.

Prisavvik for Nord-Norge – kr. 1,00 per kg
Lavere utbetalingspris i Nord-Norge er grunnet driftsulemper i inntransport, slakting og industri og er kompensert gjennom distriktstilskuddet.

» Leveringsvilkår storfe (krever innlogging)

» Siste endring og eventuelle prisutsikter

» Arkiv avregningspriser

» Avgifter og grunntilskudd på slakt

» Nybrukerpakke

» Ku/Kalv-avtale

» Økologisk

» Norsk Kjøttfe

» Kvalitetskalv

» Prisnotering kalv og fôringsdyr

» Prisnotering livdyr av storfe