Avregningspriser storfe - vilkår storfe

(29.09.23) Avregningsprisen for storfe reduseres med kr 2,50 pr kg fra mandag 2. oktober, dette pga økt omsetningsavgift med kr 1,50 og redusert engrospris med kr 1,00. Endringen er i henhold til tidligere meldt prisløype.

Prisavvik for Nord-Norge – kr. 1,00 per kg
Lavere utbetalingspris i Nord-Norge er grunnet driftsulemper i inntransport, slakting og industri og er kompensert gjennom distriktstilskuddet.

» Leveringsvilkår storfe (krever innlogging)

» Siste endring og eventuelle prisutsikter

» Arkiv avregningspriser

» Avgifter og grunntilskudd på slakt

» Nybrukerpakke

» Ku/Kalv-avtale

» Økologisk

» Norsk Kjøttfe

» Kvalitetskalv

» Prisnotering kalv og fôringsdyr

» Prisnotering livdyr av storfe