Produksjonssteder

Nortura SA er Norges største merkevarehus innen kjøtt og eggprodukter, og omsetter for 28,4 milliarder kroner (2022). Konsernet henter råvarer og har fabrikkvirksomhet over hele landet. I tillegg har konsernet flere hel- og deleide datterselskaper innen beslektet næringsvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark og England.

Slakting, skjæring, videreforedling og pakking for distribusjon er kjernen i det som skjer. I tillegg gjør vi pakking av egg og videreforedling av egg til eggprodukter. Hvor mye av alt dette som skjer på ett og samme produksjonsanlegg varierer. I de senere årene har vi samlet like prosesser på samme anlegg, slik at driften blir mer lønnsom.

Felles for produksjonsstedene er gode rutiner for å sikre dyrevelferd, mattrygghet og optimale arbeidsforhold for de ansatte. Og sist, men ikke minst, fagfolk som er stolte av håndverket sitt.

Se oversikten på nortura.no

Om du vil søke jobb i Nortura går du til nortura.no