Orientering om eggsituasjonen

(19.03.24) De siste ukene har det vært mye omtale av eggmangel og markedsregulering i media. Sist som følge av at Nortura møtte Den Stolte Hane i Oslo Tingrett fredag 15. mars. Her følger en kort orientering om situasjonen.

Eggbrett

Den Stolte Hane ville med dette hindre Nortura i å levere såkalte konsumegg (egg som også kan selges i kartong), til vår eggeproduktfabrikk på Revetal før påske og frem til 15. juni. Saken handler altså om hva Nortura har lov å gjøre med eggene som er våre, og som vi sitter igjen med etter at egg har blitt fordelt til alle andre på forsyningsplikten. 

Vi er helt bestemte på at vår håndtering av situasjonen er i tråd med forskriften og intensjonen til denne. Vi venter en avgjørelse fra retten i løpet av uken.

Hvordan fordeler Nortura egg?

Uavhengig av rettssaken og utfallet av denne, så prioriterer Nortura alle konsumegg til dagligvare og storkjøkken i ukene før og i påsken. Ingen leveranser av konsumegg går til vår eggeproduktfabrikk for å lage eggprodukter. Det er vanlig praksis for Revetal å ta ned sin produksjon før høytidene ved behov.

Nortura har erstattet norske egg med import der det er mulig, blant annet der hvor eggene blir varmebehandlet godt nok for å kunne sikre mattrygghet. Vi mener at forskriften gir oss full anledning til å levere norsk eggeplomme til de sårbare produksjonene som er avhengig av norske egg fordi de ikke varmebehandler sine produkter godt nok for å fjerne salmonella. Dette er også egg til forbruker som krever den samme mattryggheten fra norske egg som skallegg i kartong. 

Hva sier forskriften?

Eggproduktfabrikken på Revetal er et viktig instrument i markedsreguleringsordningen. Skal vi kunne opprettholde en høy selvforsyning på egg er vi nødt til å kunne levere eggprodukter til norske matprodusenter i perioder hvor forbrukeren spiser mindre egg. Disse matprodusentene må også kunne stole på stabile leveranser selv om det i perioder er underskudd.   

Dette er noen av argumentene vi løftet frem i retten på fredag

 

Seier i retten for Nortura – vinner på alle punkter

Oppdatering: 
Nortura har i dag fått medhold på alle punkter i tingretten for vår tolkning av forskriften og vår håndtering av denne i underskuddssituasjonen vi har stått i den siste tiden.

Les hele saken