Din påmelding er registrert

Vi takker for din påmelding til Agro Hordaland.

Skulle du ha spørsmål ut over programmet så kan du se på nettsiden til www.agrohordaland.no om du finner svar der, eller ta kontakt med Unni Osland på e-post, eller telefon 52 87 79 01.

Med vennlig hilsen Nortura