Klassifiseringssystemet EUROP

(11.10.09) I Norge har vi hatt ulike systemer for klassifisering av slakt. Endringer i dyrematerialet og endrede markedskrav gjorde at Norsk Kjøtt foretok flere endringer i klassifiseringssystemet opp gjennom årene.

Okse klassifisert i E+Med virkning fra 1. januar 1996 vedtok styret i Norsk Kjøtt å ta i bruk EU’s klassifiseringssystem EUROP.

EUROP systemet dekker alle typer av slakt. Målet er å gi best mulig informasjon om innholdet av kjøtt, fett og bein i slakteskrotten.

For å lese mer om klassifisering og EUROP-systemet går du inn på nettsiden til Animalia. Animalia har det daglige ansvaret for klassifiseringsarbeidet i Norge.

» Animalia, klassifisering